ĐH Tài nguyên và Môi trường sắp tuyển sinh

Dân trí Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập 2 trường đào tạo trực thuộc: ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM, với nhiệm vụ bổ sung nhân lực cho ngành.

Hai trường ĐH được thànhh lập từ cơ sở nâng cấp từ hệ thống 3 trường cao đẳng trực thuộc Bộ đã được thành lập từ năm 2005. Ba trường cao đằng này hiện đóng ở Hà Nội, TPHCM và miền Trung.
 
Lãnh đạo Bộ này cho biết, sau khi nhận được quyết định thành lập do Thủ tướng ban hành, hai trường ĐH này sẽ bắt đầu tuyển sinh, dự kiến từ năm 2011. Mục tiêu đặt ra đối với hai trường ĐH mới là chất lượng cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ cán bộ đào tạo sẽ đạt ngang bằng với các trường ĐH trong nước.

Hiện, Bộ Tài nguyên và  Môi trường đang phối hợp với Bộ GD-ĐT và các ngành liên quan cùng các địa phương khảo sát nhu cầu nhân lực của ngành trên toàn quốc. Trên cơ sở đó đưa ra hướng đào tại cho Đề án phát triển nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Phạm Thanh