Đà Nẵng: Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn

Dân trí UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2009-2010.

Theo đó, đối với học sinh thành phố Đà Nẵng, điểm xét tuyển vào các lớp chuyên cụ thể theo từng môn chuyên như sau:

 

Môn Toán: tuyển 50 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 8,25 trở lên. 

 

Môn Vật lý: tuyển 31 học sinh, gồm 29 học sinh đạt điểm xét tuyển từ 8,0 trở lên, 2 học sinh đạt điểm xét tuyển từ 7,95 trở lên và có điểm môn chuyên là 7,50.

 

Môn Hóa học: tuyển 31 học sinh,  đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,80 trở lên.

 

Môn Sinh học: tuyển 21 học sinh, đạt điểm xét tuyển từ 7,75 trở lên. Môn Ngữ văn: tuyển 20 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,85 trở lên.

 

Môn Lịch sử: tuyển 10 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,40 trở lên.

 

Môn Địa lý: tuyển 10 học sinh,  gồm 7 học sinh đạt điểm xét tuyển NV1 từ 7,35 trở lên, 2 học sinh đạt điểm xét tuyển NV1 từ 7,30 trở lên và có điểm môn chuyên cao hơn các học sinh cùng đạt điểm xét tuyển.

 

Môn Tiếng Pháp: tuyển 7 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,12 trở lên.

 

Môn Tiếng Anh: tuyển 37 học sinh, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 8,50 trở lên; trong đó, có thêm 2 chỉ tiêu cho học sinh cùng đạt điểm xét tuyển 8,50.

 

Môn Tin học: tuyển 15 học sinh đạt điểm xét tuyển của NV1 và NV2 như sau: có điểm xét tuyển NV1: Từ 7,05 điểm trở lên, có điểm xét tuyển NV2: Từ 8,30 điểm trở lên.

 

* Đối với học sinh thuộc tỉnh Quảng Nam dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng, điểm xét tuyển lần lượt như sau:

 

Môn Toán: tuyển 5 học sinh có điểm xét tuyển từ 8,60 trở lên.

 

Môn Vật lý: tuyển 2 học sinh có điểm xét tuyển từ 8,05 trở lên. Môn Hóa học: tuyển 4 học sinh có điểm xét tuyển từ 8,05 trở lên.

 

Môn Ngữ Văn: tuyển 1 chỉ tiêu cho những học sinh có điểm xét tuyển từ 8,10 trở lên.

 

Môn Tiếng Anh: tuyển 5 chỉ tiêu cho những học sinh có điểm xét tuyển từ 8,50 trở lên.

 

Môn Tin học: tuyển 3 học sinh có điểm xét tuyển NV1 và NV2 như sau: có điểm xét tuyển NV1 từ 7,30 điểm trở lên; có điểm xét tuyển NV2 từ 8,40 điểm trở lên.

 

Khánh Hiền