Chỉ tiêu vào từng ngành của ĐH Kinh tế quốc dân, HV Chính sách phát triển

Dân tríTrường ĐH Kinh tế quốc dân vừa công bố dự kiến chỉ tiêu vào từng ngành của trường năm 2012. Theo đó, năm nay tổng chỉ tiêu của trường là 4.500. Học viện Chính sách và Phát triển năm nay dự kiến tuyển 400- 500 chỉ tiêu. Cả 2 trường đều chưa tuyển sinh khối A1.

Chỉ tiêu vào từng ngành năm 2012 của Trường ĐH Kinh tế quốc dân xem tại đây.

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ của các tỉnh (Theo quyết định của Bộ GD-ĐT) và từ các trường dự bị ĐH chuyển về.

Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi, khối thi, đề thi theo quy định 3 chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh đăng ký thi tuyển sinh theo ngành với mã quy ước. Ngành Ngôn ngữ Anh, các lớp theo chương trình POHE và lớp Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA), điểm thi môn Tiếng Anh tính hệ số 2.

Trường xét tuyển theo 3 nhóm ngành:

1 - Nhóm 1: gồm 9 ngành: Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản trị nhân lực.

Nhóm này có điểm sàn chung vào trường (theo khối thi) và điểm trúng tuyển vào ngành (theo khối thi).

Thí sinh đạt điểm sàn vào Trường nhưng không đạt điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi được chuyển sang ngành khác, cùng khối thi, còn chỉ tiêu, có điểm trúng tuyển thấp hơn, nếu thí sinh có nguyện vọng.

2 - Nhóm 2, gồm 6 ngành và lớp E-BBA.

(6 ngành gồm: Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Khoa học máy tính)

Nhóm này có điểm trúng tuyển vào từng ngành và có thể thấp hơn điểm sàn chung vào trường (mục 1), nhưng không quá 1 (một) điểm.

3 - Nhóm 3: Các Lớp POHE: điểm trúng tuyển lớp POHE thấp hơn điểm sàn chung vào Trường, nhưng không quá 4 điểm.

Xếp chuyên ngành: Sau 1,5 năm, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, kết quả học tập và nguyện vọng của sinh viên, trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành trong nội bộ ngành đã trúng tuyển.

Thí sinh muốn biết thêm thông tin của trường về các ngành, chuyên ngành, các chương trình đào tạo và thông tin khác để phục vụ cho việc lựa chọn đăng ký ngành tuyển sinh, xem trên cổng thông tin điện tử của trường: http://www.neu.edu.vn/

Học viện Chính sách và Phát triển cũng vừa công bố thông tin tuyển sinh năm 2012 như sau 

Tên trường.

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

(1)

(2)

(3)

(4)

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

HCP

Số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: (04)35562395;

Fax: (04)35562392

Website: http://www.apd.edu.vn/

Email: phongdaotao.hcp@moet.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học:

- Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển, Kinh tế đối ngoại)

D52310101

A

- Quản lí nhà nước (chuyên ngành Chính sách công)

D52340401

A

- Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính công)

D52340201

A

- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp) - dự kiến.

D52340101

A

Học viện Chính sách và Phát triển là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vùng tuyển sinh năm 2012: tuyển sinh trong cả nước. Chỉ tiêu: Học viện tuyển sinh hệ đào tạo đại học chính quy dự kiến từ 400 - 500 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển sinh: Học viện tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi, khối thi, đề thi theo quy định 3 chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh đăng ký thi tuyển sinh theo ngành với mã quy ước.

Phương thức xét tuyển: Học viện xét tuyển theo ngành; chuyên ngành và điểm sàn vào Học viện.

+ Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào ngành; chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp ngành; chuyên ngành sau khi nhập học.

+ Thí sinh đủ điểm sàn vào Học viện theo khối thi nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành; chuyên ngành đã đăng ký dự thi sẽ được chuyển vào ngành; chuyên ngành khác cùng khối thi có điểm thấp hơn nếu còn chỉ tiêu.

- Học phí: Học viện thực hiện thu học phí theo quy định của Nhà nước đối với Trường công lập. Năm 2011 là 300.000 đồng/tháng.

- Thông tin chi tiết tham khảo tại địa chỉ: Website: http://www.apd.edu.vn/
 
 
Tel: (84-4) 35562395. Fax: (84-4) 35562392

Hồng Hạnh