Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển

Dân trí Ngày 5/6, Bộ GD-ĐT đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tái bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Xét đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 554/QĐ - TTg về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Vinh Hiển, giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/4/2013.

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT đã bổ nhiệm thêm nhiều nhân sự mới. Cụ thể, bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Thị Kim Dung - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế - giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế kể từ ngày 10/5/2013.

Điều động ông Trần Ngọc Sơn - Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục thường xuyên - thôi giữ chức Giám đốc BQL DA Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2, đến công tác tại Văn phòng Bộ GD-ĐT, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT kể từ ngày 3/6/2013.

Điều động PGS.TS Nguyễn Bá Minh - Trưởng Khoa Giáo dục, Trường ĐH Vinh về công tác tại Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT), bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non kể từ ngày 1/6/2013.

Hồng Hạnh