Thứ tư, 11/01/2017 - 16:00

Hành trình đưa EKOCENTER đến với cộng đồng

EKOCENTER là một sáng kiến toàn cầu của Coca-Cola với mục đích mang lại nguồn nước sạch, nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ và cải thiện chất lượng đời sống cho người dân. Ra mắt tại Việt Nam từ đầu 2015, đến nay EKOCENTER đã đến với 6 tỉnh thành trên cả nước.