Ngân hàng MHB được cấp mức tăng trưởng tín dụng 17%

Ngày 16/2/2012, Ngân hàng Nhà nước chính thức gửi công văn số 729/NHNN-CSTT về việc Tăng trưởng Tín dụng năm 2012.

Trên cơ sở tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng, Ngân hàng MHB chính thức được xếp vào Nhóm I – nhóm được cấp mức tín dụng cao nhất là 17% trong suốt cả năm 2012. Điều này đồng nghĩa với việc MHB được xếp vào những tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, ổn định, an toàn và được cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong năm nay.

Theo Ông Bùi Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB cho biết, MHB sẽ tập trung giải ngân cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh lương thực, nuôi trồng chế biến thủy sản, kinh doanh phân bón, cao su, bột mỳ…cũng sẽ được ưu tiên. Hạn mức tăng trưởng còn lại chủ yếu MHB sẽ tập trung nguồn vốn một cách có hiệu quả cho phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đồng thời Ngân hàng MHB đang trình Thống đốc phê duyệt khoản vay tái cấp vốn 3.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng nông thông các dự án nhà ở xã hội…