Chủ nhật, 19/03/2017 - 08:00

Tặng xe: Doanh nghiệp hào phóng thế. Địa phương vô tư thế

Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản Nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu, Thủ tướng vừa yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt nhận xe ô tô doanh nghiệp biếu, tặng Trước đó, một số tỉnh thành đã nhận ô tô đắt tiền từ các doanh nghiệp biếu, tặng. Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu bài thơ Tặng xe của Nhà báo Trần Mai Hưởng về vấn đề này:

Những món quà to vậy

Mà trao thật dễ dàng

Chiếc xe vài ba tỷ

Đưa cứ nhẹ như không

Có rất nhiều lý lẽ :

Do hoàn cảnh khó khăn

Tất cả đều "hợp lệ"

Mọi thứ "đúng quy trình"!

Doanh nghiệp hào phóng thế

Nặng tình với quê hương

Hoàn toàn không vụ lợi

Biếu món quà to tiền ?

Địa phương vô tư thế

Quy định đã rõ ràng

Vẫn coi như không biết

Sử dụng rất hồn nhiên?

Còn bao nhiêu lam lũ

Nơi rừng sâu núi cạo

Đợi người làm từ thiện

Góp một tay xoá nghèo

Các nhà làm quản lý

Có nhớ đến một điều

Khi xung đột lợi ích

Không để mình cuốn theo

Khi đã nhận quà cáp

Khó tránh được nể nang

Công bằng và minh bạch

Mọi chuyện phải rõ ràng

Cần quan tâm tìm hiểu

Sau những chiếc xe này

Có điều gì không ổn

Sự thật sẽ rõ ngay !

Trần Mai Hưởng

(Theo báo Thể thao & Văn hóa)

*Ghi chú: Điều 5 Quyết định 64/2007/QĐ-TTg ghi rõ: “Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong những trường hợp sau:

1. Cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết (trước, trong và sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lý.

2. Quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích”.