Thông qua cơ cấu 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ và cơ quan ngang bộ

Dân trí 489/497 đại biểu tham gia biểu quyết đã bỏ phiếu tán thành cơ cấu tổ chức Chính phủ như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình ngày 1/8. Chính phủ sẽ có 4 Phó Thủ tướng, 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ.

Chỉ có 3 đại biểu không tán thành cơ cấu này (chiếm 0,6%) và 6 đại biểu không biểu quyết (1,2%).

Cơ cấu các Bộ, cơ quan ngang bộ như vậy giữ nguyên như Chính phủ khóa XII. Riêng số lượng Phó Thủ tướng giảm một vị trí so với khóa trước, ở vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.
 

Cụ thể, Chính phủ khoá mới sẽ có 4 Phó Thủ tướng. Cùng đó, sẽ có 18 Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

Lý do Chính phủ tạm khuyết một vị trí Phó Thủ tướng theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Phó Thủ tướng phụ trách Ngoại giao cần có công tác chuẩn bị gắn với nhân sự cụ thể. Khi đủ điều kiện, Chính phủ sẽ trình QH xem xét phê duyệt chức danh Phó Thủ tướng phụ trách Ngoại giao sau. 

P.Thảo