Ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội

Dân trí Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, chiều 15/5, UB Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 >> Sẽ làm thủ tục cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự
 >> Ông Võ Kim Cự xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Thông cáo báo chí phát đi từ lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nêu rõ, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 38, khoản 6, Điều 54, Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 Quy chế làm việc của UB Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở ý kiến nhất trí của UB Trung ương MTTQ Việt Nam, tờ trình của Ban công tác đại biểu, đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của ông Võ Kim Cự, UB Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15/5/2017.

Lý do cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Cự là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định, trong thời gian Quốc hội không họp thì do UB Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Quyết định xử lý vấn đề kỷ luật với ông Võ Kim Cự nằm trong trường hợp này.

Bản dự kiến chương trình mới nhất về kỳ họp thứ 3 của Quốc hội do Văn phòng Quốc hội lên lịch cũng không có thời lượng bố trí cho nội dung bãi nhiệm, xem xét tư cách đại biểu Quốc hội với cá nhân đại biểu nào. Với việc tự nguyện "xin rút", ông Võ Kim Cự đã tránh được quy trình xem xét bãi nhiệm này.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh theo quy định).


Ông Võ Kim Cự thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Ông Võ Kim Cự thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Theo Ban Bí thư, liên quan đến sự cố môi trường do Formosa gây ra tại miền Trung, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008 - 2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.

Ông Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định...

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Dự án.

PV