Thứ hai, 23/11/2009 - 08:00

Tư vấn pháp luật

Tội danh đánh bạc

Dân trí "Con trai tôi cho một số người thuê nhà. Những người này đã sử dụng vào việc tổ chức cho hơn 20 người đánh bạc. Cháu tôi cũng tham gia đánh bạc, bị thua hơn 1 triệu đồng.

Cơ quan công an bắt quả tang thu trên chiếu bạc 338 triệu đồng và khởi tố con tôi về “tội tổ chức đánh bạc” và cháu tôi về “tội đánh bạc”. Xin quý báo cho biết, việc khởi tố như vậy có đúng không? Trường hợp nào thì con và cháu ông được xử án treo?" (Võ Văn Thiêng, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời: 

Ông Thiêng thân mến, như vậy là việc cháu ông tham gia đánh bạc và bị thua số tiền hơn 1 triệu đồng là phạm “tội đánh bạc” theo điều 248 Bộ luật Hình sự. Nếu con ông cho người khác thuê nhà mà không biết họ dùng vào mục đích đánh bạc thì con ông không phạm tội. Nếu con ông cho thuê nhà dùng vào mục đích đánh bạc là phạm tội “tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. Do vậy việc cơ quan điều tra khởi tố con và cháu ông là đúng tội danh.

Còn án treo trong luật hình sự quy định như sau: Án treo là một biện pháp chấp hành hình phạt tù. Theo quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự: “Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm”.

Điều luật không quy định cụ thể các trường hợp được áp dụng án treo nhưng Theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì chỉ cho người bị xử phạt tù hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị xử phạt tù không quá ba năm, không phân biệt về tội gì.

b) Có nhân thân tốt được chứng minh là ngoài lần phạm tội này họ luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân; chưa có tiền án, tiền sự; có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng.

c) Có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên và không có tình tiết tăng nặng, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của BLHS. Trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ hai tình tiết trở lên.

d) Nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc không gây ảnh hưởng xấu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự
Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 84.4. 37868574 Fax: 84.4. 37868575. Website: hongbach.com