Thứ bảy, 19/03/2011 - 06:05

Tư vấn pháp luật:

Thủ tục nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng

(Dân trí)- Xin Quý tòa soạn tư vấn giúp tôi 3 nội dung sau: 1. Thủ tục nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng phải làm thế nào?; 2. Xác định tài sản chung trong khối tài sản riêng của vợ chồng?;

3. Khi Bố mẹ cho tiền xây nhà, phải làm thế nào để xác định đó là tài sản bố mẹ cho? (Một bạn đọc giấu tên).

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Thứ nhất: Thủ tục nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng

Theo quy định tại điều 32 khoản 2 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 và điều 13 khoản 1, Nghị định 70/2001/NĐ – CP ngày 03/10/2001 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân gia đình thì việc nhập tài sản riêng của một bên vào khối tài sản chung của vợ chồng phải được lập thành văn bản, có chữ ký của hai vợ chồng và có thể phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

Và theo Điều 35, 36 Luật Công chứng thì bạn có thể soạn sẵn văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng hoặc yêu cầu công chứng viên soạn cho mình.

Hồ sơ bao gồm: a) Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu; b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch; c) Bản sao giấy tờ tuỳ thân; d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; đ) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Thứ hai: Về vấn đề xác định tài sản riêng trong thời kỳ hôn  nhân:

Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: "Vợ chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân… Vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung".

Theo Điều 167 Bộ luật dân sự thì có 2 loại tài sản: Quyền sở hữu đối với bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký bất động sản. Quyền sở hữu đối với động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp của bạn, mảnh đất được tặng cho trong thời kỳ hôn nhân đã đứng tên bạn; hơn thế nữa hợp đồng tặng cho đã nêu rõ tặng cho riêng con gái nên đó là tài sản riêng. Bạn có quyền nhập hoặc không nhập tài sản này vào khối tài sản chung; nếu bạn nhập vào khối tài sản chung thì phải tuân theo quy định ở phần trả lời thứ nhất.

Cuối cùng: Đối với khoản tiền bố mẹ bạn cho để xây dựng nhà

Đối với số tiền bố mẹ bạn cho để xây nhà bạn và bố mẹ bạn cần lập hợp đồng tặng cho, trong hợp đồng phải ghi rõ là cho tiền với mục đích xây nhà để ở và phải nói rõ là cho riêng con gái, hợp đồng này phải được công chứng để xác lập quyền sở hữu của bạn đối với ngôi nhà.

Tiếp đó, bạn nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Hồ sơ bao gồm (Điều 16 Nghị định 88/2009/NĐ – CP):

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có); c) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật; d) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có); e) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm b, c và d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

Luật sư Nguyễn Hồng Bách

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự

(Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội).

Địa chỉ: Số 408 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.62996666 -  0984049999,   Fax: 04.62558866

E.mail: bach@hongbach.vn; Website: www.hongbach.vn

Ban Bạn đọc