Chủ nhật, 08/01/2012 - 09:01

Tư vấn pháp luật:

Thời hạn đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

(Dân Trí) - Thủ tục và thời gian giải quyết bảo hiểm thất nghiệp được quy định ra sao? Nếu tôi nghỉ việc mà thời gian nhận được Quyết định nghỉ việc sau 15 ngày kể từ ngày đã ký thì có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? (Nguyễn Thị Anh; Email: trammyphu@gmail.com).


Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp: “1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này”

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì: “Trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp; Trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch họa thì người lao động có thể được gia hạn nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định được đăng ký thất nghiệp”.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm: bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật. Đồng thời, người lao động phải xuất trình sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, trường hợp của bạn sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định nghỉ việc bạn mới được nhận quyết định và bạn chưa tiến hành thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, trong thời hạn bẩy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải tới Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp. Tuy nhiên, bạn đã không thực hiện việc đăng ký, do vậy để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp bạn phải làm thủ tục đăng ký và phải chứng minh mình thuộc trường hợp theo quy định: “Trong trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, thiên tai, dịch họa thì người lao động có thể được gia hạn nhưng nhiều nhất không quá ba mươi ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp theo quy định được đăng ký thất nghiệp”. Trường hợp không chứng minh được thì bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Luật sư Vũ Thị Hiên

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

 Email: info@luatdaiviet.vn

 Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc