Thứ hai, 14/02/2011 - 05:46

Tư vấn pháp luật:

Quy định về mức cấp dưỡng nuôi con

Dân trí Tôi và vợ tôi đã ly hôn theo quyết định của toà án, hiện nay tôi muốn thay đổi cấp dưỡng cho bé thì tôi phải cần những thủ tục gì? Với bé dưới 36 tháng tuổi thì pháp luật qui định mức cấp dưỡng tối thiểu là bao nhiêu?Tôi và vợ tôi đã ly hôn theo quyết định của toà trong quyết định có ghi rõ: Về nợ: khi ly hôn tôi đã tình nguyện không truy cứu các khoản nợ mà chúng tôi từng vay mượn trong làm ăn, tôi đã nhận chi trả các khoản nợ đó mà không đòi hỏi gì từ phía cô ấy.Về con cái: chúng tôi có một con chung, và bé sinh năm 2008 được mẹ nuôi dưỡng. Tôi đã tự nguyện cấp dưỡng cho bé với số tiền hằng tháng là 5.000.000 (năm triệu đồng chẵn). Và tôi đã thực hiện cấp đưỡng được một thời gian tại phòng thi hành án.

Tuy nhiên tình hình kinh tế hiện tại của tôi gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi ly hôn nên khả năng hiện tại là không thể chu cấp cho bé theo nguyện vọng của mình được. Vậy tôi muốn thay đổi cấp dưỡng cho bé thì tôi phải cần những thủ tục gì? Với bé dưới 36 tháng tuổi thì pháp luật qui định mức cấp dưỡng tối thiểu là bao nhiêu? Tôi chân thành cảm ơn tòa soạn Dân trí. (Bạn đọc có email: truongdinhhs@gmail.com)

Trả lời: 

Theo  quy định tại: “Điều 53 - Luật Hôn nhân và gia đình có quy định về mức cấp dưỡng như sau: "Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng... Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết”

Và Nghị quyết 02/2000 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, tại 11.b: “11. Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn (Điều 92).
Khi áp dụng quy định tại Điều 92 cần chú ý một số điểm sau đây:

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 92 thì người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Đây là nghĩa vụ của cha, mẹ; do đó, không phân biệt người trực tiếp nuôi con có khả năng kinh tế hay không, người không trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cấp dưỡng vì lý do nào đó thì Toà án cần giải thích cho họ hiểu rằng việc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con là quyền lợi của con để họ biết nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con. Nếu xét thấy việc họ không yêu cầu cấp dưỡng là tự nguyện, họ có đầy đủ khả năng, điều kiện nuôi dưỡng con thì Toà án không buộc bên kia phải cấp dưỡng nuôi con.

b. Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.


c. Về phương thức cấp dưỡng do các bên thoả thuận định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì Toà án quyết định phương thức cấp dưỡng định kỳ hàng tháng.”

Theo quy định trên, bạn có thể thỏa thuận thay đổi mức cấp dưỡng với người nuôi dưỡng; nếu hai bên không thỏa thuận được thì bạn có quyền khởi kiện  ra Tòa án yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng.

Tuy nhiên, việc bạn đang băn khoăn là mức tiền cấp dưỡng tối thiểu?  

Theo đó, việc quyết định mức cấp dưỡng thì Tòa án căn cứ vào sự tự nguyện của người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Tuy nhiên, nếu người có nghĩa vụ cấp dưỡng không tự nguyện, Tòa án sẽ quyết định mức cấp dưỡng.  Khi Tòa án quyết định mức tiền cấp dưỡng  sẽ cân nhắc tới điều kiện của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, tình hình thực tế của đời sống sinh hoạt của cháu nhỏ; Tòa án cũng sẽ căn cứ vào mức thu nhập của người cấp dưỡng, vì vậy mức cấp dưỡng thường không cao hơn mức thu nhập của người cấp dưỡng.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội).

Địa chỉ: Số 408 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.62996666 -  0984049999,   Fax: 04.62558866

E.mail: bach@hongbach.vn; Website: www.hongbach.vn