Chủ nhật, 06/12/2009 - 08:40

Tư vấn pháp luật

Không ký tiếp hợp đồng lao động với phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ?

Dân trí Tôi có mấy người bạn đang làm việc cho một Công ty nước ngoài, khi đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới một tuổi vẫn đang làm việc đúng như yêu cầu của công việc và thời gian nghỉ ngơi của Công ty.

Tuy nhiên, đến ngày ký tiếp Hợp đồng lao động lần thứ hai hoặc thứ ba thì Công ty không ký tiếp với lý do hết hạn Hợp đồng, nên Công ty không ký tiếp. Xin cho hỏi Công ty làm vậy là đúng hay sai? (Bạn đọc có email: rose@unique-apparel.com.vn)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:
 
Hợp đồng lao động, trong đó có thời hạn thực hiện Hợp đồng được xác lập dựa trên khả năng, nhu cầu và sự thỏa thuận, tự nguyện, tự do ý chí của các Bên (người lao động và người sử dụng lao động), không trái các quy định tại Điều 27 - Bộ luật lao động.
 
Do đó, việc Hợp đồng lao động chấm dứt khi hết hạn là tuân theo sự tự do thỏa thuận, định đoạt của các Bên, thể hiện trong Hợp đồng lao động. Vì vậy, tại Điều 36 - Bộ luật lao động quy định Hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp sau đây:

1- Hết hạn hợp đồng;

2- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;

3- Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng;

4- Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của Toà án;

5- Người lao động chết; mất tích theo tuyên bố của Toà án.”

Căn cứ vào quy định trên, khi Hợp đồng lao động hết hạn, mà các Bên không thỏa thuận được về việc gia hạn Hợp đồng hoặc giao kết Hợp đồng lao động mới thì Hợp đồng lao động hết hạn và quan hệ lao động giữa các Bên sẽ chấm dứt.
 
Việc có gia hạn Hợp đồng hay ký tiếp Hợp đồng lao động mới phải dựa trên sự thỏa thuận, thống nhất giữa các Bên, không thể là ý chí áp đặp của một Bên.
 
Do đó, khi Hợp đồng lao động hết hạn, người sử dụng lao động có quyền không gia hạn Hợp đồng hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng mới với người lao động, ngay cả đối với lao động nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
 
Bạn cần phải phân biệt trường hợp trên với việc người sử dụng lao động sa thải hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, khi Hợp đồng lao động vẫn đang còn hiệu lực thực hiện (chưa hết hạn Hợp đồng). Đối với trường hợp này, theo quy định tại Điều 39 và Điều 111 - Bộ luật lao động thì:

“Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.” (Khoản 3 – Điều 111 – Bộ luật Lao động).

Người sử dụng lao động không có quyền sa thải hoặc đơn phương chấm dứt Hợp đồng đối với lao động nữ khi đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự, Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 84.4. 37868574 Fax: 84.4. 37868575. Website: hongbach.com