Thứ bảy, 16/04/2011 - 12:29

Tư vấn pháp luật:

Có thay đổi được họ trên giấy khai sinh?

Dân trí Bố tôi đã dùng bút danh để viết bài từ khi còn trẻ, nên bây giờ trong sổ hộ khẩu, chứng minh thư đều dùng tên và họ với bí danh thời trẻ. Bốn người con chúng tôi đều khác họ với bố tôi.

Trong sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của chúng tôi vẫn ghi rõ chúng tôi là con đẻ của bố tôi (dù khác họ). Tôi xin hỏi vậy chúng tôi khi xuất trình giấy khai sinh và hộ khẩu có được pháp luật công nhận là bố chúng tôi là bố đẻ? Nếu không được công nhận thì chúng tôi phải xin giấy tờ xác minh ở cơ quan, đoàn thể nào? Xin chân thành cám ơn quý báo! (Phương Phạm, email: inetnhachoa@yahoo.com.vn).

Trả lời:

Theo các dữ kiện mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng bố đẻ của bạn có hộ khẩu và chứng minh nhân dân với họ và tên là bí danh thời trẻ. Trên giấy khai sinh và hộ khẩu của các bạn vẫn thể hiện mối quan hệ giữa bố mẹ và con.

Căn cứ Điều 5 Nghị định 158/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch, thì giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch như sau: “1. Giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch là căn cứ pháp lý xác nhận sự kiện hộ tịch của cá nhân đó.

2. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó”.

Theo bạn trình bày, họ trên giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của bạn không trùng với họ của bố bạn. Trong trường hợp này bố của bạn cần phải làm thủ tục đính chính chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu nếu giấy khai sinh của bố bạn mang họ khác. Vì giấy khai sinh là giấy tờ gốc, mọi hồ sơ, giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bố bạn phải phù hợp với giấy khai sinh.

Nếu trong trường hợp giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của bố bạn hoàn toàn phù hợp với nhau, thì bạn cần làm thủ tục cải chính họ của bạn trên giấy khai sinh. Sau khi đính chính họ của bạn trên giấy khai sinh theo họ của bố, bạn có thể đính chính họ trên chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho phù hợp với họ trên giấy khai sinh của bạn.

Theo Điều 37 Nghị định 158/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định về thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch như sau: “1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.”

Luật sư Vũ Hải Lý

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc