Thứ bảy, 03/09/2011 - 01:02

Tư vấn pháp luật:

Có được cải chính năm sinh?

Dân trí Em sinh năm 1993, nhưng khi ba em đi khai sinh thì đăng ký năm 1994. Bây giờ em muốn khai sinh lại năm 1993 để phù hợp với bằng tốt nghiệp và thi đại học có được không? Em cần phải làm những thủ tục gì? (Hà Thị Kim Thơ, Email: kimtho_90@yahoo.com)

Trả lời:

Tại khoản 2 điều 5 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định giá trị pháp lý của giấy khai sinh như sau: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha mẹ, con, phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó”.

Như vậy, với mỗi cá nhân giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc và mọi giấy tờ hồ sơ của cá nhân phải phù hợp với giấy khai sinh của cá nhân đó.

Tại điều 36 Nghị định 158 quy định phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch trong đó bao gồm:

“Thay đổi họ tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật dân sự

Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký …”

Theo đó tại điểm g mục 5 Thông tư 01/2005/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định như sau: Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh, chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết”.

Như vậy, trường hợp của bạn hỏi, nếu bạn có đủ cơ sở để xác định rằng khi đi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn thì bạn sẽ được cải chính lại ngày tháng năm sinh trong bản chính giấy khai sinh đó. Trường hợp bạn yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính giấy khai sinh do bạn cố tình sữa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại thì sẽ không được giải quyết.

Luật sư Ngô Thị Lựu

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

 Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc