Thứ bảy, 21/01/2012 - 00:01

Tư vấn pháp luật:

Chế độ nghỉ hưu của Công chức?

(Dân Trí) - Tôi là giáo viên nghỉ hưu ngày 1/9/2011, căn cứ Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức có được chi trả chế độ không? Quyền lợi cụ thể ra sao? (Ngô Văn Yến, Email: vanyen33cly@yahoo.com.vn).


Ảnh minh họa

Trả lời:

Tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức: Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, công chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định”.

Tại khoản1 Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội quy định: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội quy định: “Người lao động đã đóng bảo hiểm tren ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền công, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, đối chiếu với quy định nêu trên thì công chức khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ có Quyết định nghỉ hưu, được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội như đã nêu trên.

Luật sư Ngô Thị Lựu

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

 Email: info@luatdaiviet.vn

 Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc