Tin tức về chủ đề "xử lý tốt"

Loại băng dính sử dụng trên mọi bề mặt, ngăn mọi loại chất lỏng

Loại băng dính sử dụng trên mọi bề mặt, ngăn mọi loại chất lỏng

(Dân trí) - Trước đây đã có rất nhiều phương pháp kỹ thuật biến các loại vật liệu từ thông thường trở nên siêu chống thấm (kỵ các loại chất lỏng, kể cả dầu) bằng cách thay đổi cấu tạo bề mặt của vật liệu đó, cụ thể hơn là bằng cách tạo ra một lớp không khí mỏng xen kẽ giữa bề mặt tiếp xúc của vật liệu và chất lỏng được đặt trên đó.