Thứ hai, 09/07/2018 - 06:00

“Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” trao giải cho những ý tưởng tiêu dùng bền vững xuất sắc

Việt Nam đang thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chương trình “Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” là một trong những hoạt động quan trọng của Chương trình “Thực hiện chiến dịch truyền thông quốc gia bao gồm tuần lễ Tăng trưởng xanh, tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải và thương mại, thúc đẩy áp dụng các mô hình sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, lối sống xanh

Đánh dấu hoạt động cuối cùng của Chương trình “Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” thuộc hoạt động chủ đề “Thực hiện chiến dịch truyền thông quốc gia bao gồm tuần lễ Tăng trưởng xanh, tiêu dùng bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải và thương mại, thúc đẩy áp dụng các mô hình sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, lối sống xanh…” trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam (CIGG)” do Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản, cuộc thi “Xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững” đã chính thức lựa chọn và quyết định trao giải cho 3 bài dự thi xuất sắc, sáng tạo và có tính ứng dụng cao nhất.

“Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” trao giải cho những ý tưởng tiêu dùng bền vững xuất sắc - 1

Ba bài dự thi đạt giải “Ý tưởng tiêu dùng bền vững” đều là những đề án nghiên cứu sơ khởi, khai thác các vấn đề thực tiễn của đời sống đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thiết thực và hiệu quả. Cảm hứng của các đề án nghiên cứu này đều xuất phát từ thực tế sử dụng tài nguyên thiếu bền vững, gây ô nhiễm môi trường, … trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và thương mại… Đây cũng là các bài dự thi có cách thể hiện độc đáo, phong phú bằng hình ảnh trực quan, sơ đồ quy trình cụ thể với các số liệu nghiên cứu chi tiết, công phu. Sau quá trình làm việc công tâm, nghiêm túc, dựa trên khả năng ứng dụng thực tiễn, tính độc đáo, sáng tạo, đặc biệt là những ý tưởng đã được thử nghiệm thành công trong thực tế, Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn và quyết định trao giải cho từng đề án như sau:

“Hành trình xanh vì Việt Nam xanh” trao giải cho những ý tưởng tiêu dùng bền vững xuất sắc - 2

1. Giải Nhất:
Đề án: Tái sử dụng giấy in viết làm vật liệu trang trí
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng và Đào Thị Tuyết Nhung

2. Giải Nhì:
Đề án: Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt bằng cây rau muống
Tác giả: Huỳnh Ngọc Thu Hương và Nguyễn Vũ Đức Thịnh

3. Giải Ba:

Đề án: Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ tồn đọng trong nước thải chăn nuôi đã qua hầm biogas của than sinh học có nguồn gốc từ phế phẩm nông nghiệp (rơm rạ)

Tác giả: Nguyễn Vũ Đức Thịnh

Những ý tưởng đạt giải có cơ hội được giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng để trở thành các mô hình khởi nghiệp Xanh tiên phong tại Việt Nam.

KL