Việt Nam sẽ có cảnh sát môi trường?

(Dân trí) - Chiều nay, Quốc hội họp và thảo luận về Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Có ý kiến đề nghị cần quy định trong Luật việc thành lập lực lượng cảnh sát môi trường để bảo đảm thực hiện nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Yểu, Phó chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, cảnh sát là lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội, nên việc giao cho lực lượng này một số trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là cần thiết.

 

Tuy nhiên, cần làm rõ phạm vi và mối quan hệ về trách nhiệm giữa lực lượng cảnh sát và lực lượng thanh tra về môi trường. Đồng thời, nên để Bộ luật về xử lý vi phạm hành chính quy định vấn đề này, chứ không nên quy định có một lực lượng cảnh sát môi trường riêng trong Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

 

Chủ dự án phải cam kết bảo vệ môi trường

 

Về chính sách bảo vệ môi trường (Điều 5), nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ các nội dung về ưu đãi, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo vệ môi trường; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sạch, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.

 

Về tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, theo các đại biểu, chủ dự án phải gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường cho cho chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư nơi dự án hoạt động. Nhiều đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể trong Luật rằng, các dự án phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

Theo đó, cần có chế tài buộc chủ dự án phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của cán bộ, của cơ quan chuyên môn, chuyên trách thẩm định hoặc phê duyệt dự án mà gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường.

 

Về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, dịch vụ. Có ý kiến cho rằng quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, dịch vụ còn chung chung. Đề nghị cần quy định rõ cho từng loại hình sản xuất, dịch vụ cụ thể theo những đặc thù riêng; bổ sung quy định bảo vệ môi trường ở làng nghề, khu chăn nuôi tập trung, cơ sở y tế...

 

Tiếp thu ý kiến này, trong dự thảo Luật mới đã quy định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, dịch vụ (Điều 35); bổ sung quy định về bảo vệ môi trường đối với làng nghề (Điều 38), cơ sở y tế (Điều 39), trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (Điều 46, Điều 47). Đồng thời đã bổ sung vào Chương V dự thảo Luật mới các quy định về bảo vệ môi trường đối với những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ chủ yếu như xây dựng, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch.

 

Xử lý chất thải - vấn đề cấp bách

 

Yếu kém trong việc quản lý chất thải là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong xã hội. Vì vậy, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong quản lý chất thải; phải quy định cụ thể hơn trách nhiệm của chính quyền các cấp, của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc quản lý chất thải; quy định chế tài nghiêm ngặt hơn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường.

 

Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật mới đã sửa đổi, bổ sung và thiết kế lại Chương VIII quy định về quản lý chất thải; chất thải nguy hại; chất thải rắn thông thường; nước thải; bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ... và quy định cụ thể về biện pháp xử lý đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường.   

Nhiều đại biểu cho rằng trong dự thảo Luật cần có quy định về xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đề nghị có quy định xử phạt hành chính trước khi áp dụng các biện pháp mạnh, bổ sung biện pháp thu hồi giấy phép. 

 

Trong vấn đề nộp thuế, các đại biểu đề nghị làm rõ các đối tượng phải nộp thuế môi trường để phân biệt giữa thuế môi trường và thuế tài nguyên; tránh tình trạng trùng lặp thuế, gây ảnh hưởng không tốt tới phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

 

Ngày mai 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Sở hữu trí tuệ.

 

Đức Hoà - Hồng Hạnh