Thứ ba, 08/10/2019 - 19:01

Thường trực Ban Bí thư chủ trì thảo luận về báo cáo 10 năm thời kỳ quá độ

Dân trí

Thông cáo phát đi ngày 8/10 của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương dành thời gian thảo luận về 2 dự thảo báo cáo quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì thảo luận về báo cáo 10 năm thời kỳ quá độ - 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên thảo luận (ảnh: N.B)

Cụ thể, theo Văn phòng Trung ương Đảng buổi sáng hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì thảo luận về báo cáo 10 năm thời kỳ quá độ - 2
Hội nghị Trung ương 11 sẽ diễn ra trong trọn tuần này.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và  Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

P.T