Thu hồi đất cho dự án phát triển kinh tế nhưng phải vì lợi ích quốc gia

Dân trí Gạt bỏ lo ngại cây xăng thương mại có thể “núp bóng” vì mục đích dự trữ quốc gia để được thu hồi đất, Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu khẳng định, chỉ thu hồi đất cho dự án phát triển kinh tế-xã hội có quy mô lớn, quan trọng của đất nước.

Trước phiên thảo luận về luật Đất đai sửa đổi sáng nay, 6/11, Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật. Ông Giàu cho biết, đến thời điểm này, vẫn có nhiều ý kiến đề nghị không quy định nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội.
 
Thu hồi đất cho dự án phát triển kinh tế nhưng phải vì lợi ích quốc gia

Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu (phải) cho biết vẫn có nhiều ý kiến đề nghị không quy định nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Việt Hưng)

Nhiều đại biểu tán thành thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Theo đó, cần làm rõ công trình hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt là vì mục đích dữ trữ quốc gia thì Nhà nước thu hồi đất, nhưng nếu vì lợi ích của doanh nghiệp thì phải thỏa thuận với người sử dụng đất.

Cơ quan giải trình lập luận, để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã dự kiến quỹ đất sử dụng cho mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước chỉ thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội quy mô lớn, quan trọng của đất nước được quy định tại Điều 62.

Đối với các công trình hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt (được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 62) là các công trình phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Các dự án sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng được chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với nhà đầu tư để thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Với nhóm ý kiến đề nghị quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội trong cùng một điều vì rất khó tách bạch giữa mục đích phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng với mục đích phát triển kinh tế - xã hội và bỏ điều khoản “giao Chính phủ quy định cụ thể”. Tiếp thu ý kiến này, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng bổ sung quy định tại Điều 62 về các trường hợp thu hồi đất.

Về cơ chế thỏa thuận khi không được thu hồi đất, có ý kiến đề nghị trường hợp nhà đầu tư đã thỏa thuận được từ 70 đến 80 % số người sử dụng đất trong dự án mà số người sử dụng đất còn lại không đồng ý thì Nhà nước cần có cơ chế để xử lý.

Chủ nhiệm UB Kinh tế nhận xét, việc thỏa thuận để chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với nhà đầu tư chỉ thực hiện đối với những dự án không thuộc trường hợp nhà nước trực tiếp thu hồi đất, thường là những dự án nhỏ, lẻ. Đây là thỏa thuận mang tính dân sự theo nguyên tắc bình đẳng trên cơ sở các quyền hợp pháp của người sử dụng đất. Vì vậy, ông Giàu bảo lưu quan điểm, không nên quy định cơ chế can thiệp bằng biện pháp hành chính của Nhà nước.

Với đề xuất thu hồi toàn bộ diện tích đất và bồi thường một lần đối với đất trong phạm vi hành lang an toàn của các công trình giao thông, cơ quan chỉnh lý chỉ ra khó khăn là để thực hiện việc này cần khoản kinh phí rất lớn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong điều kiện hiện nay ngân sách nhà nước không đủ để thực hiện việc thu hồi toàn bộ diện tích này.

Hơn nữa, người có đất trong phạm vi hành lang an toàn các công trình giao thông vẫn có thể sử dụng đất vào các mục đích nhất định mà không gây ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng các công trình này. Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất.

Một vấn đề lớn khác nhận nhiều quan tâm, băn khoăn là về giá đất. Dự thảo luật Đất đai sửa đổi mới nhất đã chỉnh sửa quy định về nguyên tắc định giá đất theo hướng quy định rõ nguyên tắc định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá; theo thời hạn sử dụng đất. Việc định giá cũng phải phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất hoặc giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất. Cùng một thời điểm các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

Bác bỏ đề nghị bỏ quy định Chính phủ ban hành khung giá đất, Chủ nhiệm UB Kinh tế nhấn mạnh, quy định khung giá đất nhằm hạn chế chênh lệch lớn về giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các vùng, các địa phương.

Về gợi ý áp dụng bảng giá đất, giá đất cụ thể để áp dụng tính thuế, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý Điều 114 theo hướng quy định áp dụng bảng giá đất để tính thuế sử dụng đất, tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.

Đối với những băn khoăn về việc nên xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm hoặc 2 năm 1 lần hoặc 5 năm 2 lần, cơ quan giải trình lập luận, bảng giá đất cho UBND cấp tỉnh ban hành làm căn cứ để tính toán các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất với Nhà nước như thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; thuế; phí, lệ phí liên quan đến đất đai. Dự thảo Luật đã quy định khi giá đất thị trường có biến động lớn thì điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Vì vậy, cơ quan này bảo lưu quy định thiết kế trong dự thảo.

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định rõ tỷ lệ khi giá đất thị trường biến động từ 15 - 20% thì phải điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất. Không tán thành quan điểm này, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu chỉ rõ, luật chỉ quy định nguyên tắc chung khi giá đất thị trường có biến động lớn thì điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất cho phù hợp. Để bảo đảm tính ổn định lâu dài của Luật, mức biến động cụ thể về giá đất thị trường không nên quy định trong Luật mà quy định trong Nghị định của Chính phủ nhằm đảm bảo phù hợp với từng loại đất, từng vùng, theo từng thời gian.

Về đề xuất thành lập cơ quan định giá đất độc lập với cơ quan quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, ông Giàu cũng lập luận khác, rằng việc giao thẩm quyền quyết định giá đất cho UBND cấp tỉnh là phù hợp. Để bảo đảm tính độc lập, khách quan, luật đã quy định UBND cấp tỉnh trước khi quy định giá đất phải tham khảo giá đất do tổ chức có chức năng tư vấn giá đất.

Theo tổng hợp các ý kiến, cũng có đại biểu cho rằng chỉ nên thực hiện một loại giá đất trong các hoạt động liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất thay vì chính sách hai giá đất đã gây ra rất nhiều bất cập trong quản lý thời gian qua.

Xác nhận vấn đề hai giá là nguyên nhân gây ra nhiều bất cập trong quản lý đất đai nhưng yếu tố tạo ra sự chênh đó là do đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà giá đất do Nhà nước quy định không phù hợp với giá đất thực tế trên thị trường thì xác định lại. Vì thế, dự thảo luật Đất đai sửa đổi lần này đã quy định phân biệt rõ các trường hợp áp dụng bảng giá đất và các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể nhằm giải quyết tồn tại này. Vậy nên chính sách hai giá vẫn được duy trì.

P.Thảo

MỚI NHẤT
Bão số 13 áp sát Nam Bộ
Bão số 13 áp sát Nam Bộ

(Dân trí) - Bão số 13 đang tiến nhanh vào bờ biển phía Đông các tỉnh Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu; các tỉnh Trung Trung Bộ đang có mưa to đến rất to và còn lan rộng sang Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thứ tư, 06/11/2013 - 02:39

Hai tàu cá gặp nguy hiểm trên biển
Hai tàu cá gặp nguy hiểm trên biển

(Dân trí) - Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên sáng 6/11, hiện có 2 tàu cá của Bình Định và Khánh Hòa đang bị hỏng máy thả trôi ngoài biển.

Thứ tư, 06/11/2013 - 02:14

Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 13
Sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 13

(Dân trí) - Không khí chống bão đã phủ kín tất cả các tỉnh thành phía Nam. Cơn bão cuối mùa đột ngột quặt hướng đổ vào Nam Bộ cùng lúc với triều cường, được dự báo sẽ có diễn biến rất phức tạp.

Thứ tư, 06/11/2013 - 02:02

14 ngư dân mất liên lạc nhiều ngày trên biển
14 ngư dân mất liên lạc nhiều ngày trên biển

(Dân trí) - Ngày 5/11, UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, gia đình chủ tàu QNg 90789-TS vừa thông báo với địa phương tàu bị mất liên lạc hơn 20 ngày qua, kể từ khi tàu trú bão ở vùng biển Trường Sa.

Thứ tư, 06/11/2013 - 01:11

Vụ chôn thuốc trừ sâu: Sẽ vận chuyển chất thải nguy hại đi xử lý
Vụ chôn thuốc trừ sâu: Sẽ vận chuyển chất thải nguy hại đi xử lý

(Dân trí) - Hiện giữa các bên liên quan đang thống nhất phương án và công việc vận chuyển các chất thải nguy hại đã được khai quật, bốc xúc, đóng gói tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái đi xử lý trong một vài ngày tới.

Thứ tư, 06/11/2013 - 01:08

Kết luận chính thức vụ mặt đường phát nổ “kỳ lạ”: Do chập điện
Kết luận chính thức vụ mặt đường phát nổ “kỳ lạ”: Do chập điện

(Dân trí) - Sau khi cùng phối hợp khai quật vị trí mặt đường phát nổ, cháy trước số 236 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, Sở Khoa học - Công nghệ và Sở CS PCCC đã đưa ra kết luận chính thức về hiện tượng trên là do chập đường cáp điện ngầm.

Thứ tư, 06/11/2013 - 01:05

Bộ trưởng GTVT: Hết năm sẽ giảm được số người chết vì tai nạn
Bộ trưởng GTVT: Hết năm sẽ giảm được số người chết vì tai nạn

(Dân trí) - “Số vụ tai nạn nghiêm trọng đã giảm rõ rệt trong tháng 8, 9, 10/2013. Đây là 3 tháng đầu tiên trong năm có số người chết vì tai nạn giảm. Với chuyển biến tốt này, hết năm nay, tai nạn sẽ giảm ở cả 3 tiêu chí”- Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói.

Thứ tư, 06/11/2013 - 11:54

Khám bệnh lúc... 3 giờ sáng
Khám bệnh lúc... 3 giờ sáng

Một thanh niên khoảng 20 tuổi dắt bà nội vào ghế chờ ở khu vực đăng ký khám bệnh, vừa đi vừa dụi mắt, miệng liên tục ngáp. Khi bà nội “yên vị”, chàng trai lăn ngay ra dãy ghế bên cạnh ngủ ngon lành.

Thứ tư, 06/11/2013 - 11:49

Qũy AIP tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Việt Nam
Qũy AIP tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Việt Nam

(Dân trí) - Học sinh tiểu học tại 3 tỉnh Đồng Nai, Quảng Bình và Hà Tĩnh vừa được Qũy phòng chống thương vong châu Á (AIP) và Công ty Johnson & Johnson trao tặng mũ bảo hiểm, tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyền truyền về an toàn giao thông.

Thứ tư, 06/11/2013 - 11:46

Nữ sinh viên treo cổ tự tử tại nhà
Nữ sinh viên treo cổ tự tử tại nhà

(Dân trí) - Sáng nay 6/11, Chủ tịch xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) - ông Phan Công Nhanh - xác nhận với PV Dân trí một nữ sinh viên treo cổ tự tử tại nhà nghi do trầm cảm.

Thứ tư, 06/11/2013 - 11:27

Năm người thoát chết nhờ… đi vệ sinh
Năm người thoát chết nhờ… đi vệ sinh

(Dân trí) - Nhóm người vừa xuống xe đi vệ sinh thì bất ngờ một chiếc xe đầu kéo bị nổ lốp lao đến tông thẳng vào chiếc xe du lịch 7 chỗ mà họ vừa ngồi. Tất cả đã may mắn thoát nạn nhờ… đi vệ sinh.

Thứ tư, 06/11/2013 - 11:05

Nỗi ám ảnh của nữ lao động vừa trở về từ Syria
Nỗi ám ảnh của nữ lao động vừa trở về từ Syria

(Dân trí) - “Tôi không nghĩ mình còn sống để trở về được Việt Nam. Hơn 7 năm bị lừa đi làm lao động “chui” bên Syria, thời gian ở bên đó đối với tôi như những ngày sống trong địa ngục vậy...”, nữ lao động vừa trở về quê nhà tâm sự.

Thứ tư, 06/11/2013 - 10:13

ĐÁNG QUAN TÂM
Lời kể chấn động của người ngồi tù oan suốt 10 năm
Lời kể chấn động của người ngồi tù oan suốt 10 năm

(Dân trí) - Tuyệt vọng khi ngồi tù vì án oan, ông Nguyễn Thanh Chấn đã lấy dây chun quần quấn quanh cổ, lấy bàn chải đánh răng vặn dây, siết cổ mình hòng tự sát. Hành động quẫn trí của ông được bạn tù ngăn cản. Và ngày 4/11, ông đã được trở về với gia đình...

Thứ tư, 06/11/2013 - 09:12

Chiêu trò của bọn đạo chích chuyên nhòm ngó “báu vật quốc gia”
Chiêu trò của bọn đạo chích chuyên nhòm ngó “báu vật quốc gia”

(Dân trí) - Để đạt được mục đích, nhiều tay săn cổ vật không ngần ngại kích động người dân xông vào các khu di tích vừa được khai lộ gây náo loạn, rồi lợi dụng sơ hở nhanh tay “cuỗm” luôn các hiện vật vừa khai quật được.

Thứ tư, 06/11/2013 - 08:39

Cháu bé 3 tuổi bị bạo hành tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ
Cháu bé 3 tuổi bị bạo hành tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ

(Dân trí) - Do mới thoát khỏi cuộc sống “địa ngục” nên cháu Đức vẫn còn sợ sệt, rụt rè, ít giao lưu với các bạn. Cháu nhớ tên mình nhưng không nhớ tuổi và tuyệt nhiên không nhắc đến người mẹ Trịnh Thị Tuyết Nở. Cháu được sống cách ly với người cậu ruột Trịnh Đắc Hòa.

Thứ tư, 06/11/2013 - 08:17

Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho người chịu án oan 10 năm
Chủ tịch nước: Khẩn trương minh oan, đền bù cho người chịu án oan 10 năm

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có ý kiến yêu cầu thủ trưởng các cơ quan tố tụng chỉ đạo giải quyết theo đúng qui định pháp luật; khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp đối với ông Nguyễn Thanh Chấn sau khi báo chí đưa thông tin.

Thứ tư, 06/11/2013 - 07:56

Chiều nay bão số 13 đi vào Nam Bộ, diễn biến căng thẳng
Chiều nay bão số 13 đi vào Nam Bộ, diễn biến căng thẳng

(Dân trí) - Cơn bão số 13 đi vào khu vực vùng biển đang có nhiều tàu, thuyền hoạt động. Dự báo bão từ chiều nay bão sẽ gây mưa lớn tại Nam Bộ kết hợp với triều cường lớn dẫn đến ngập lụt nặng.

Thứ tư, 06/11/2013 - 07:11

Một ngư dân bị dây cáp tàu cắt lìa đầu trên biển
Một ngư dân bị dây cáp tàu cắt lìa đầu trên biển

(Dân trí) - Trong lúc ông Tài cùng mọi người tổ chức kéo tàu cá bị mắc cạn tại vùng biển tỉnh Phú Yên, chẳng may dây cáp đứt bật trúng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thứ ba, 05/11/2013 - 11:39

Các tỉnh, thành trong vùng nguy hiểm của bão cần cấm biển
Các tỉnh, thành trong vùng nguy hiểm của bão cần cấm biển

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các tỉnh, thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp cần kiểm soát tàu, thuyền, lưu ý kêu gọi vào bờ, hướng dẫn các tàu, thuyền neo đậu an toàn và phải đưa người lên bờ khi tàu neo đậu. Đặc biệt là phải thực hiện cấm biển từ ngày 6/11.

Thứ ba, 05/11/2013 - 10:25

Hơn 5.000 lao động đang lênh đênh ngoài khơi, trong vùng bão
Hơn 5.000 lao động đang lênh đênh ngoài khơi, trong vùng bão

(Dân trí) - Chiều 5/11, bà Mai Kim Thi - Chi cục trưởng Chi cục KT-BVNLTS Bình Định cho biết, hiện còn gần 600 tàu cá với trên 5.460 lao động đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Thứ ba, 05/11/2013 - 10:02

Phố phường kẹt cứng vì dân tránh ngập
Phố phường kẹt cứng vì dân tránh ngập

(Dân trí) - Do đường Hòa Bình bị ngập sâu không thể lưu thông nên người dân đổ dồn về các tuyến đường lân cận như Âu Cơ, Lạc Long Quân (quận 11) để di chuyển khiến các tuyến đường này kẹt xe nghiêm trọng.

Thứ ba, 05/11/2013 - 09:57

Sài Gòn mùa này phố cũng như sông!
Sài Gòn mùa này phố cũng như sông!

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao vào chiều tối 5/11 đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM chìm trong biển nước, hàng loạt phương tiện bị chết máy phải dẫn bộ.

Thứ ba, 05/11/2013 - 09:39

Nam Bộ chuẩn bị đối phó với cơn bão mới
Nam Bộ chuẩn bị đối phó với cơn bão mới

(Dân trí) - Chiều ngày 5/11, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện mưa. Trong khi đó, trước dự báo sẽ có bão đi vào, các địa phương trong tỉnh cũng đang theo dõi, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Thứ ba, 05/11/2013 - 09:08

Hà Nội: Ngang nhiên phá rào chắn đường sắt để mở đường ngang
Hà Nội: Ngang nhiên phá rào chắn đường sắt để mở đường ngang

(Dân trí) - Gần đây, người dân đi qua đường Ngọc Hồi, đoạn trước trường THPT Việt Nam Ba Lan (cách chùa Tứ Kỳ chừng 300m), không khỏi ngạc nhiên khi chỉ trong khoảng 100m có tới 3 đường dân sinh cắt ngang đường tàu hỏa Bắc - Nam mới mở ra.

Thứ ba, 05/11/2013 - 08:27