Thứ hai, 08/04/2019 - 19:14

Quà tặng quan chức sai quy định: Có thể bán công khai?

Dân trí

Quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá trị thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính. Đối với quà tặng bằng hiện vật, có thể tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật, rồi nộp vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.

Quà tặng quan chức sai quy định: Có thể bán công khai? - 1

(Ảnh minh hoạ).

Dự thảo nhấn mạnh, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp, người có công với cách mạng.

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quà tặng.

“Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà”- dự thảo nêu rõ.

Đáng chú ý, Điều 30 dự thảo nghị định về xử lý quà tặng nêu rõ, đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

Đối với quà tặng bằng hiện vật, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:

- Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không thể xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng thẩm định giá.

- Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật.

- Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.

Đối với quà tặng là dịch vụ tham quan, du lịch, y tế, giáo dục- đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc nước ngoài, dịch vụ khác và quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể để quyết định xử lý cho phù hợp hoặc báo cáo cơ quan cấp trên xem xét, quyết định xử lý.

“Cơ quan, tổ chức, đơn vị tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho Nhà nước. Cá nhân được tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật”-dự thảo nêu.

Khi nào đình chỉ công tác?

Dự thảo nghị định cho biết, việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý nếu tiếp tục làm việc.

Căn cứ cho rằng người có chức vụ quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng bao gồm: Khi có văn bản yêu cầu của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra, VKSND, TAND; qua xác minh, làm rõ nội dung theo đơn tố cáo phát hiện người có có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng; qua công tác quản lý, điều hành phát hiện người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện công vụ, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Thế Kha

Đáng quan tâm
Mới nhất