Thứ sáu, 15/02/2019 - 20:36

Phú Yên: Đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động

Dân trí

Ngày 15/2, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên chính thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Trung tâm đặt tại 206A Trần Hưng Đạo, phường 4, TP Tuy Hòa (Phú Yên), với 22 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương như:  Sở Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,  Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp,  Văn hóa-Thể thao và Du lịch… sẽ cử công chức, viên chức đến làm việc tại đây.

hanhchinhcong.jpg

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Phú Yên chính thức đi vào hoạt động

Đây là nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,  những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm.

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tại Trung tâm là hơn 1.500 thủ tục. Công chức của sở, ngành nào sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển và trả kết quả của sở, ngành đó. Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm, thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Trong những năm qua, mặc dù các chỉ số như PCI, PAPI của tỉnh Phú Yên đều có sự tăng trưởng nhưng sự tăng trưởng các chỉ số này thiếu ổn định, nhất là các thành phần liên quan đến tính công khai, minh bạch và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền tỉnh. 

Do đó, việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế hướng đến mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp.

Trung Thi

Mới nhất