Nghệ An:

Hơn 400 phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trong 10 năm

(Dân trí) - Số liệu thống kê từ các ngành chức năng Nghệ An cho biết, trong 10 năm từ 1998 - 2008 có 413 phụ nữ và trẻ em trên địa bản tỉnh là nạn nhân của bọn buôn bán người.

Trước những thủ đoạn buôn bán phụ nữ và trẻ em diễn ra hết sức phức tạp, Hội LHPN tỉnh đã triển khai chương trình 130/CP của Chính phủ, chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp với các ngành liên quan.

Đó là Chương trình "Phòng chống buôn bán người, di cư và sinh kế tại Nghệ An" do Oxfam Quebec tài trợ được thực hiện tại địa bàn xã Mỹ Thành và Phúc Thành của huyện Yên Thành, xã Văn Sơn, thị trấn Đô Lương của huyện Đô Lương từ 2007 đến 2011.

Bốn xã được lựa chọn là những xã có lực lượng lao động lớn nhưng nghề nghiệp chủ yếu là thuần nông và số lao động không có việc làm hoặc việc làm không ổn định là rất lớn, dẫn đến việc người dân di cư đến các địa phương khác (cả trong và ngoài nước) ngày càng tăng.

Trong công tác tuyên truyền, Hội đặc biệt chú trọng tới nhóm phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao tại địa bàn trọng điểm, từ đó giúp chị em phòng ngừa, nâng cao cảnh giác đối với hành vi lừa gạt, dụ dỗ, đồng thời cung cấp các nguồn tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng nhận diện tội phạm, phòng chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Nguyễn Duy

Đang được quan tâm