Thứ năm, 13/02/2020 - 07:50

Hoàn thiện đường địa giới hành chính giữa Hải Phòng và Quảng Ninh

Dân trí

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý VN vừa bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc cho Bộ Nội vụ và tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng để hoàn thiện đường địa giới giữa 2 địa phương này.

Thực hiện Nghị quyết số 26/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại và kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ tháng 8/2019 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức hội nghị triển khai.

Hoàn thiện đường địa giới hành chính giữa Hải Phòng và Quảng Ninh - 1

Đại diện Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã cùng hai địa phương xác định đường địa giới tại khu vực kênh Cái Tráp và đã thống nhất xác định vị trí và cắm 5 mốc địa giới hai mặt cấp tỉnh; lập biên bản làm việc, biên bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính, mốc địa giới và điểm đặc trưng khu vực kênh Cái Tráp thể hiện trên mảnh bản đồ địa hình F-48-82-B-c-2 và tổ chức ký pháp lý.

Trên cơ sở kết quả mà hai bên đã thống nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP/2019 về việc mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2.

Đến tháng 12/2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục xác định đường địa giới, vị trí cắm mốc và đo tọa độ mốc địa giới giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Hai bên tiến hành xác định đường địa giới hành chính và vị trí cắm mốc: Khu vực Bãi Nhà Mạc xác định và cắm 4 mốc địa giới cấp tỉnh; Khu vực Bắc đảo Cát Bà xác định và cắm 5 mốc địa giới hành chính cấp tỉnh.

Sau đó cơ quan này đã triển khai công tác cắm mốc, đo tọa độ mốc do tỉnh Quảng Ninh thực hiện và Trung tâm Biên giới và Địa giới tiến hành biên tập nội nghiệp cho từng đơn vị hành chính. Trong đó, tại Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho 4 xã Tam Hưng, Phục Lễ, Phả lễ, Lập Lễ.

Tại Quận Hải An (Hải Phòng), lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 2 phường: Đông Hải 1, Đông Hải 2.

Tại huyện Cát Hải (Hải Phòng), lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 5 xã: Nghĩa Lộ, Đồng Bài, Phù Long, Gia Luận, Việt Hải.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, tại Thị xã Quảng Yên đã lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 3 phường Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc và 4 xã: Liên Vị, Tiền Phong, Liên Hòa, Hoàng Tân.

Tại thành phố Hạ Long lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 4 phường gồm: Tuần Châu, Bãi Cháy, Hồng Gai, Bạch Đằng.

Sau khi hoàn thiện công tác nội nghiệp, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh rà soát đối chiếu về kỹ thuật trước khi hai tỉnh ký pháp lý vào hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ.

Đây là bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa triển khai theo Nghị quyết số 26/NQ-CP và Nghị quyết số 112/NQ-CP bàn giao cho các địa phương để làm cơ sở hoàn thiện, khép kín đường địa giới các cấp của tỉnh, thành phố giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phục vụ công tác quản lý đất đai liên quan đến địa giới hành chính.

Thế Kha