Thanh Hoá:

Hàng loạt cán bộ chủ chốt của các ngành, địa phương bị kỷ luật

(Dân trí) - Ngày 21/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 216-TB/UBKTTU “Kết quả kỳ họp lần thứ 31 của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Hàng loạt cán bộ chủ chốt của các ngành, địa phương đã bị thi hành kỷ luật tại kỳ họp này.

Theo đó, sau khi nghe các đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tại huyện Tĩnh Gia, huyện Hà Trung và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Ông Lê Như Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
Ông Lê Như Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; áp dụng quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đồng thời, xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý; đồng thời chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Thứ nhất: Xét tự kiểm điểm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và đề nghị của các tổ chức đảng, UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Như Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung và Tĩnh Gia có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng một trong các hình thức kỷ luật; yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Thứ hai: UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cá nhân, như: Khiển trách đối với ông Hoàng Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Hà Trung).

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thịnh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hà Trung.

Thứ ba: Các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng đối với những đảng viên, cấp ủy viên có khuyết điểm.

Cụ thể: UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Huy Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ Sở NN&PTNT.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phùng Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hà Trung.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Văn Thiện, Trưởng phòng TN&MT huyện Hà Trung.

Cùng với đó, UBKT Huyện ủy Hà Trung quyết định: Cảnh cáo đối với ông Tống Duy Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến; khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Giang; cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Được, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Bắc (nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Tiến, huyện Hà Trung).

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Bá Trung, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng TN&MT huyện Tĩnh Gia.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Cao Cường, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư huyện Tĩnh Gia.

Đảng ủy Sở TN&MT quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng Chính sách đất đai.

Thứ tư: Đối với một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

Duy Tuyên