Thứ sáu, 01/11/2019 - 06:34

Hải Dương đề xuất dự án 1.200 tỷ đồng để quản lý rủi ro lũ lụt

Dân trí

UBND tỉnh Hải Dương vừa đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, chấp thuận đề xuất dự án "Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Hải Dương", với kinh phí dự kiến 1.200 tỷ đồng.

Dự án trên nhằm bảo đảm an toàn cho dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế, chính trị quan trọng; chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và ứng phó với bão, lũ nhằm giảm thiểu rủi ro.

Theo đề xuất của tỉnh, dự án này gồm 3 hợp phần: tăng cường năng lực, thể chế để ứng phó thiên tai và lũ lụt; cải tạo, nâng cấp các tuyến đê từ cấp III trở lên; hiện đại hóa hệ thống dự báo lũ, cảnh báo sớm cho 2 hệ thống sông Hồng - Thái Bình.

Dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á, các Quỹ Xóa đói giảm nghèo Nhật Bản, Công nghệ cao và Khí hậu xanh đồng tài trợ.

Kinh phí dự kiến 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn vay, vốn viện trợ không hoàn lại 1.020 tỷ đồng; vốn đối ứng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 180 tỷ đồng. 

Nguyễn Dương

Mới nhất

Đáng quan tâm