Thứ tư, 16/10/2019 - 22:46

Hà Nội: Không có HĐND phường, Chủ tịch quận có quyền cách chức cấp dưới

Dân trí

Thực hiện thí điểm việc không tổ chức hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chính phủ đề xuất bổ sung 2 thẩm quyền cho Chủ tịch UBND quận, một trong số đó là quyền cách chức người đứng đầu cơ quan hành chính cấp dưới.

Chiều 16/10, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân thay mặt Chính phủ trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét về việc thí điểm này.

Theo tờ trình của Chính phủ, tại những phường nơi thực hiện thí điểm, HĐND phường chấm dứt hoạt động khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành lập.

Không có cơ quan dân cử ở cấp phường, HĐND quận, thị xã sẽ được giao quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Không có HĐND phường, Chủ tịch quận có quyền cách chức cấp dưới - 1
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình đề xuất thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội.

Ngoài ra, cơ quan dân cử cấp quận cũng được bổ sung quyền quyết định danh mục các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn phường; quyết định chương trình, dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn phường được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở phường; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân phường; giám sát việc thực hiện ngân sách phường đã được Hội đồng nhân dân quận, thị xã quyết định

Còn UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường sẽ lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương (bao gồm dự toán thu, chi ngân sách các phường), trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình và ngân sách các phường, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách.

Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách các phường), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất bổ sung 2 thẩm quyền với Chủ tịch UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường để đảm bảo hiệu lực quả quản lý, điều hành, trong đó có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND phường và quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phường.

Hà Nội: Không có HĐND phường, Chủ tịch quận có quyền cách chức cấp dưới - 2
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải trình thêm một số vấn đề các uỷ viên UB Thường vụ Quốc hội đặt ra.

Thẩm tra nội dung trên, UB Pháp luật của Quốc hội đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ một số nội dung như cơ sở chính trị - pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc thí điểm; mục đích, yêu cầu; phạm vi thí điểm và tính khả thi của việc thực hiện thí điểm tại tất cả các phường tại các quận và thị xã Sơn Tây thuộc TP.Hà Nội.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị lý giải kết luận số 46 của Ban chấp hành Trung ương đã giao Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện 3 nội dung để thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay, Chính phủ mới chỉ trình Quốc hội 1 nội dung về thí điểm không tổ chức HĐND, còn các nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho Hà Nội và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủ đô vẫn chưa được trình Quốc hội xem xét, quyết định và lộ trình dự kiến trình Quốc hội về các nội dung này.

Báo cáo thêm một số vấn đề, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nếu trình Quốc hội nội dung này tại kỳ họp tháng 5/2020 để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thì vẫn kịp thực hiện thí điểm từ 2021.

Chiều cùng ngày, UB Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới một số phường, xã; thành lập 2 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập 3 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cũng đã được UB Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% uỷ viên có mặt tán thành.

Phương Thảo