Giúp dân tăng cường năng lực phòng chống và thích ứng với thiên tai

(Dân trí) - Dự án tăng cường năng lực phòng chống và thích ứng với thiên tai cho cộng đồng dễ bị tổn thương vùng duyên hải miền Trung được khởi động từ ngày 1/10/2011 và sẽ kéo dài trong vòng 18 tháng.

Dự án do Văn phòng Cứu trợ thiên tai quốc tế (OFDA) thuộc Cơ quan Viện trợ Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ với kinh phí trên 711.000 USD. Dự án được tổ chức Cứu trợ trẻ em phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương thực hiện trên 24 xã, phường thuộc tỉnh TT Huế và TP Đà Nẵng, dự kiến sẽ tiếp cận trên 200 ngàn người dân tại các xã, phường dễ bị tổn thương ven biển.

Giúp dân tăng cường năng lực phòng chống và thích ứng với thiên tai - 1
Học sinh sẽ được nâng cao nhận thức về phòng chống và thích ứng với thiên tai thông qua các hoạt động tại nhà trường
Dự án tập trung vào nâng cao năng lực chuẩn bị ứng phó của cộng đồng; Tạo điều kiện khuyến khích thành viên cộng đồng tham gia; Nâng cao nhận thức và sự tham gia của giáo viên và học sinh thông qua các hoạt động tại nhà trường; Cải thiện hệ thống cảnh báo sớm tại cộng đồng.
Miền Trung là một trong những vùng ven biển chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất và bị hiện tượng biến đổi khí hậu và xuống cấp của môi trường đe dọa. Theo Trung tâm quản lý thiên tai (DMC) và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, chỉ tính trong năm 2010, đã có 470 ngàn hộ dân với hơn 2 triệu người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai, thiệt hại về người và tài sản rất nặng nề.
Khánh Hồng