Thứ năm, 31/10/2019 - 20:36

Đà Nẵng:

Gần 300 nhà báo dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam

Dân trí

Ngày 31/10, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam với sự tham dự của gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Gần 300 nhà báo dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam - 1
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng ngày 31/10

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia báo cáo, trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS); tình hình biển đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả kiểm tra thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Gần 300 nhà báo dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam - 2

Các báo cáo viên đã chia sẻ nhiều kiến thức cần thiết trong nghiệp vụ thông tin về biển, đảo Việt Nam 

Gần 300 nhà báo dự tập huấn bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam - 3
Gần 300 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chỉ ở cả nước tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Hội nghị thực sự góp phần bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên cả nước. Từ đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam đối với các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới.

Khánh Hiền

Mới nhất