Đại diện Formosa: Muốn bắt cá, bắt tôm hay xây nhà máy thép hiện đại

Sẽ phải lựa chọn chứ không thể đòi hỏi vừa phát triển công nghiệp hiện đại, vừa muốn bắt tôm, bắt cá – đó là cách lý giải của đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) về hiện tượng không có sinh vật biển như là tôm, cá sống xung quanh khu vực xả thải của công ty này.

Đại diện Formosa: Muốn bắt cá, bắt tôm hay xây nhà máy thép hiện đại

Theo VTV