Thứ bảy, 28/12/2019 - 13:22

Đà Nẵng lên phương án di dời dân tại các khu tập thể xuống cấp

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án di dời giải tỏa các hộ đang ở trong các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê.

Cụ thể, các hộ dân được chọn một trong hai phương án di dời. Phương án 1, được Nhà nước bố trí cho thuê một căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố, diện tích được bố trí thuê bằng hoặc lớn hơn diện tích bị thu hồi; nhận hỗ trợ phần nhà, vật kiến trúc chủ hộ tự xây dựng thêm ngoài diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và hỗ trợ di chuyển và các hỗ trợ khác (nếu có) theo quy định.

Phương án 2, trường hợp hộ dân không có nhu cầu thuê chung cư thì xem xét hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới. Mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê, nhận hỗ trợ phần nhà, vật kiến trúc chủ hộ tự xây dựng thêm ngoài diện tích nhà thuộc sở hữu Nhà nước và hỗ trợ di chuyển và các hỗ trợ khác theo quy định.

Đà Nẵng lên phương án di dời dân tại các khu tập thể xuống cấp - 1

Nhiều người dân đang sống tại các khu tập thể xuống cấp không an toàn.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Hải Châu, Thanh Khê chủ trì với các cơ quan liên quan tổ chức vận động, tuyên truyền cho các hộ dân trong các khu tập thể di dời, giải tỏa, thông báo chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể. Thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, xác định giá trị hỗ trợ di dời giải tỏa và phê duyệt giá trị hỗ trợ cho từng hộ tại các khu tập thể xuống cấp.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND các quận phối hợp trung tâm quản lý và khai thác nhà tổ chức việc bốc thăm hoặc bố trí thuê căn hộ chung cư đối với từng hộ cho phù hợp; tổng hợp trình UBND thành phố ban hành quyết định bố trí thuê chung cư. Tổ chức cưỡng chế hành chính đối với những trường hợp không chấp hành bàn giao nhà theo chủ trương di dời, giải tỏa của UBND thành phố.

Giao Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, cơ quan, đơn vị báo cáo quy hoạch sử dụng đất các khu tập thể sau khi thu hồi, đề xuất phương án quản lý, sử dụng, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất kết quả kiểm định chất lượng 25 nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Xây dựng Đà Nẵng thực hiện. Trong đó có 8 nhà tập thể cũ có cấp nguy hiểm là cấp D gồm: 50-52 Lê Lai, 52 Trần Quốc Toản, 87 Lê Lai, 10 Trần Bình Trọng, 5 Nguyễn Thái Học, 80 Hùng Vương, K30 Bạch Đằng và K340 Phan Châu Trinh.

Khánh Hồng

Mới nhất

Đáng quan tâm