Thứ tư, 03/02/2021 - 15:30

Cà Mau:

Chậm tham mưu dự án điện gió, nhiều tổ chức, cá nhân bị kiểm điểm

Dân trí

Ngày 3/2, theo nguồn tin của PV Dân trí, UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc tham mưu, thực hiện dự án nhà máy điện gió Cà Mau.

Giao 6 đơn vị rà soát kiểm điểm các tổ chức, cá nhân

Trước đó, trong tháng 11/2020, UBND tỉnh Cà Mau thành lập Tổ kiểm tra quy trình nội bộ thủ tục hành chính đối với dự án Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D.

Sau đó, đến giữa tháng 1/2021, Tổ kiểm tra đã có báo cáo kết quả kiểm tra, chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án điện gió, trong đó có trách nhiệm của một số sở, ngành, địa phương.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện: U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời, Đầm Dơi rà soát, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân chậm trễ công việc tham mưu, thực hiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến dự án Nhà máy điện gió Cà Mau.

Chậm tham mưu dự án điện gió, nhiều tổ chức, cá nhân bị kiểm điểm - 1

UBND tỉnh Cà Mau giao một số sở, ngành, địa phương rà soát kiểm điểm các tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục dự án điện gió.

Gần 2 năm, dự án vẫn chưa thể triển khai thực hiện

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ có công văn về việc phê duyệt bổ sung dự án cụm Nhà máy điện gió Cà Mau, giai đoạn 1 gồm 4 nhà máy 1A, 1B, 1C, 1D vào Quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030.

Ngày 5/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Cà Mau. 

Tuy nhiên, đã gần 2 năm (22 tháng) kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai thực hiện.

Trong đó, có một số quy trình, thủ tục hoàn thành chậm hoặc mất nhiều thời gian thực hiện, như có sự chậm trễ trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

"Theo quy định, thời gian thực hiện thủ tục này là 26 ngày làm việc, tuy nhiên thời gian thực tế hoàn thành là 45 ngày làm việc, chậm so quy định 19 ngày", báo cáo nêu.

Việc thực hiện các quy trình, thủ tục để trình HĐND tỉnh ban hành danh mục điều chỉnh, bổ sung liên quan đến đất đai trên địa bàn mất khá nhiều thời gian, trên 3 tháng (do hoãn thời gian họp kỳ bất thường); việc thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi đất kéo dài trên 4 tháng kể từ khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chậm trong việc tham mưu ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. Theo đó, quy định "trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định giá đất".

Tuy nhiên, các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của dự án Nhà máy điện gió 1B, 1C, 1D được ban hành sau 7 ngày làm việc; quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của dự án 1A trên địa bàn huyện Đầm Dơi được ban hành sau 8 ngày làm việc; còn giá đất cụ thể của dự án 1A trên địa bàn huyện U Minh, huyện Cái Nước, huyện Trần Văn Thời đến nay vẫn chưa được ban hành.

Huỳnh Hải

Đáng quan tâm