Bộ Tư pháp duy trì các dịch vụ công trong bối cảnh Covid-19 phức tạp

(Dân trí) - Bộ Tư pháp duy trì các hoạt động bổ trợ tư pháp, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến dịch trở nên phức tạp, trước mắt là tại thành phố Đà Nẵng.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và tuyệt đối tuân thủ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền.

“Chủ động quyết định để công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình đã lưu trú hoặc đi qua thành phố Đà Nẵng trở về từ ngày 14/7 trở lại đây được làm việc trực tuyến tại nhà (không đến cơ quan). Thường xuyên rà soát cập nhật danh sách, thông tin, tình hình sức khỏe của các trường hợp này và các trường hợp có liên quan đến vùng có dịch”- ông Tịnh yêu cầu.

Bộ Tư pháp duy trì các dịch vụ công trong bối cảnh Covid-19 phức tạp - 1

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Văn phòng Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực, Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia và các đơn vị khác có thực hiện cung cấp dịch vụ công báo cáo lãnh đạo Bộ về các giải pháp ứng phó của Bộ Tư pháp nhằm duy trì các hoạt động bổ trợ tư pháp, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh diễn biến dịch trở nên phức tạp, trước mắt là tại thành phố Đà Nẵng.

Rà soát, tạm dừng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng, các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát tại các địa phương có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thông suốt. Chuyển các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng sang hình thức trực tuyến.

Tin liên quan
Đang được quan tâm