Bộ trưởng GTVT chỉ huy tổ công tác đặc biệt trực tiếp xử lý việc cấp bách

(Dân trí) - Ngày 22/10, Bộ GTVT ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm tổ trưởng tổ công tác.

Theo quyết định, 6 tổ phó gồm các Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng.

Bộ trưởng GTVT chỉ huy tổ công tác đặc biệt trực tiếp xử lý việc cấp bách - 1

Hành khách làm thủ tục hàng không tại sân bay Nội Bài. 

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có nhiệm vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan; đồng thời tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân về lĩnh vực GTVT.

Bộ GTVT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, vấn đề cấp bách, phát sinh trong hoạt động vận tải; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19.

Cùng đó, tổ công tác đặc biệt tập trung rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra "giấy phép con" làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đề xuất xử lý hoặc xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; kịp thời khen thưởng, đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tổ công tác cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo quyết định, hàng tháng hoặc khi cần thiết, tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định này, đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực GTVT.

Tin liên quan
Đang được quan tâm