Chủ nhật, 04/03/2007 - 16:20

Bộ trưởng được quyền bổ, miễn nhiệm Tổng cục trưởng

Ngày 3/3, Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận phân cấp về nhân sự cho Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh đang thuộc thẩm quyền bổ, miễn nhiệm của Thủ tướng.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế; Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ KH-CN có quyền bổ, miễn nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

Bộ trưởng Bộ GT-VT được bổ, miễn nhiệm Cục trưởng các Cục: Hàng hải; Hàng không dân dụng; Đường bộ Việt Nam; Đường sông; Đường sắt.

Theo Sài Gòn Giải Phóng