Thứ sáu, 05/06/2020 - 11:47

Bộ Nội vụ đề xuất thi kiểm định đầu vào công chức

Dân trí

Các thí sinh vượt qua vòng thi kiểm định được cấp giấy chứng nhận để các cơ quan tuyển dụng công chức thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự thảo đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Cụ thể, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án để kiểm định chất lượng đầu vào của công chức. Với phương án một, Bộ Nội vụ đề xuất kiểm định đầu vào công chức trên cơ sở đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh dự thi qua kiến thức, kỹ năng, thái độ… Các nội dung về kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học sẽ được tổng hợp chung trong một bài thi kiểm định với thời lượng ít nhất 180 phút.

Phương án hai được Bộ Nội vụ đưa ra sẽ tiếp tục đổi mới các nội dung thi theo Nghị định số 161 theo hướng tăng thời lượng, tăng số câu hỏi nhằm tạo cơ sở đánh giá toàn diện hơn năng lực của thí sinh. Số lượng câu hỏi môn kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học dự kiến là 100 câu mỗi môn. Nội dung câu hỏi tiếp cận theo hướng đánh giá năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) thay vì đánh giá kiến thức đơn thuần được trang bị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ Nội vụ đề xuất thi kiểm định đầu vào công chức - 1

Thí sinh ngồi chờ nộp hồ sơ thi vào ngành thuế trên địa bàn Hà Nội

Theo đề án, các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức nộp đơn đăng ký dự tuyển cho đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức và cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt điều kiện.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được cấp giấy chứng nhận.

Giấy chứng nhận này là cơ sở để các cơ quan tuyển dụng công chức thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tuyển dụng. Giấy chứng nhận chỉ có giá trị sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày cấp để thí sinh đăng ký tuyển dụng vòng hai. Giấy chứng nhận có giá trị trong phạm vi cả nước, cho tất cả các vị trí tuyển dụng.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đưa ra phương án căn cứ kế hoạch tuyển dụng, các cơ quan lập danh sách thí sinh đủ điều kiện về hồ sơ để tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức. Danh sách được gửi về Bộ Nội vụ và đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào. Sau đó, đơn vị kiểm định chất lượng đầu vào sẽ thực hiện kiểm định. Kết quả kiểm định được gửi về các Bộ ngành, địa phương để xác định người được dự tuyển thi tiếp vòng hai.

Bộ Nội vụ cho biết, mục tiêu của đề án trên nhằm tuyển chọn được công chức có năng lực phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc. Đảm bảo mặt bằng chung về chất lượng công chức trong phạm vi cả nước, sàng lọc được thí sinh có nền tảng kiến thức, kỹ năng cơ bản…

Quang Phong