Thứ năm, 09/05/2019 - 09:39

TPHCM:

44.000 hộ dân phải di dời để thực hiện hơn 500 dự án

Dân trí

Từ nay đến năm 2025, TPHCM dự kiến thực hiện hơn 500 dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, công trình công cộng… Theo đó, khoảng 44.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, có nhu cầu tái định cư.

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2020 và đến năm 2025.

44.000 hộ dân phải di dời để thực hiện hơn 500 dự án - 1
TPHCM sẽ di dời trên 20.000 nhà ven và trên kênh rạch để chỉnh trang đô thị, tổ chức lại cuộc sống cho người dân

Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2020, TPHCM dự kiến triển khai 301 dự án trọng điểm với khoảng 19.100 trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Cụ thể, TP triển khai 187 dự án hạ tầng kỹ thuật, 74 dự án hạ tầng xã hội, công trình công cộng và 40 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Đến giai đoạn 2021 - 2025, TP dự kiến triển khai 226 dự án trọng điểm với khoảng 24.900 trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, trong đó có 32 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Theo UBND TP, công tác tái định cư phải được xem xét giải quyết một cách toàn diện, không chỉ giải quyết nhà ở mà cần phải đảm bảo không gian sống phù hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Ngoài ra, tái định cư phải gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn hoặc phục hồi thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di dời, tái định cư. Đối với những dự án có diện tích thu hồi đất lớn, dự án phát triển đô thị tại khu vực trung tâm TP, chủ đầu tư phải đảm bảo quỹ nhà phục vụ tái định cư tại chỗ.

Đối với địa bàn 5 huyện, ưu tiên dành quỹ đất có quy hoạch phù hợp để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn.

44.000 hộ dân phải di dời để thực hiện hơn 500 dự án - 2
TPHCM sẽ chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội để tổ tổ chức tái định cư cho những hộ có thu nhập thấp

Ngoài ra, TP cũng sẽ đẩy nhanh việc sử dụng nguồn nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước có sẵn, để giải quyết tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, dự án công ích và giải quyết tạm cư cho các trường hợp khẩn cấp.

Theo đó, TP ủy quyền cho UBND quận, huyện chủ động sử dụng quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư, đồng thời sử dụng hiệu quả quỹ nhà ở, đất ở thuộc sở hữu Nhà nước. Hiện nay, TP có 11.923 căn hộ, nền đất thuộc sở hữu Nhà nước chưa bố trí sử dụng, trong đó có 9.435 căn hộ.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng chung cư tại chỗ, thay thế các chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm thì phải thực hiện phương án tái định cư tại chỗ cho người dân. Sớm tái định cư tại chỗ cho người dân tại vị trí cũ, vừa đảm bảo sinh hoạt người dân vừa hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

TP cũng tập trung phát triển nhà ở xã hội để phục vụ cho các đối tượng thu nhập thấp, trong đó có đối tượng là hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang đô thị, công ích nhưng khó khăn trong việc tự tạo lập nhà ở, khoảng 20.000 căn.

TP sẽ rà soát, bố trí quỹ đất và sử dụng nguồn vốn ngân sách thu được từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới có nghĩa vụ thực hiện điều tiết 20% quỹ đất phục vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền, để phát triển nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.

Để thực hiện tốt chính sách tái định cư, UBND các quận, huyện cung cấp thông tin các dự án nhà ở thương mại trong phạm vi bán kính 5km so với dự án bồi thường. Khi Nhà nước thu hồi đất, hộ gia đình được bồi thường có khả năng tự lo nơi ở mới.

Quốc Anh