Tin tức về chủ đề "vụ án tham ô tài sản"

Xét xử các vụ án tham ô tài sản: Nhiều khoản tiền chiếm đoạt được ... rửa tiền

Xét xử các vụ án tham ô tài sản: Nhiều khoản tiền chiếm đoạt được ... rửa tiền

Qua các vụ án tham ô tài sản được xét xử có thể thấy, các khoản tiền bị chiếm đoạt là rất lớn, có những vụ án số tiền này lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các khoản tiền bị chiếm đoạt này được sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân, mua sắm bất động sản, tài sản có giá trị hoặc được “rửa tiền”.