Tin tức về chủ đề "Vietnam Report"

Tầng lớp thượng lưu gia tăng mạnh mẽ: Thách thức với du lịch Việt

Tầng lớp thượng lưu gia tăng mạnh mẽ: Thách thức với du lịch Việt

Cùng với sự gia tăng thu nhập, lượng khách du lịch trung và thượng lưu ngày càng nhiều, đòi hỏi hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật ngành cần phải cải thiện tương ứng cả về lượng và chất song thực tế số lượng khách sạn cao cấp, chất lượng dịch vụ phụ trợ, an ninh, môi trường… vẫn chưa đáp ứng được. Điều này đang gây ảnh hưởng đến cảm nhận của khách du lịch.