Tin tức về chủ đề "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa"

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Cách mạng Tháng Tám thành công và sự thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Đầu năm 1945, tình hình quốc tế có nhiều chuyển biến mau lẹ, chiến tranh thế giới thứ hai đến hồi kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Ở trong nước, quân Nhật hoang mang, Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim rệu rã, phong trào cách mạng của quần chúng phát triển rộng khắp, cùng với đó, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, là thời cơ thuận lợi để nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Việt Nam luôn biết ơn sự hy sinh anh dũng của hàng triệu chiến sỹ Hồng quân!

Việt Nam luôn biết ơn sự hy sinh anh dũng của hàng triệu chiến sỹ Hồng quân!

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, nhân dân toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn nỗ lực anh hùng và sự hy sinh anh dũng của hàng triệu chiến sỹ Hồng quân và người dân Liên Xô trong cuộc đấu tranh đập tan chủ nghĩa phát xít và không bao giờ quên những tổn thất của nhân dân Liên Xô trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt đó.