Thứ tư, 06/12/2017 - 09:21

Viên chức phải đóng bảo hiểm thất nghiệp

Ông Dương Văn Giới (tỉnh Hòa Bình) là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện (đơn vị sự nghiệp công lập). Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã triển khai thu bảo hiểm thất nghiệp đối với viên chức tại cơ quan (kể cả Phó Giám đốc). Ông Giới hỏi, ông có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?
 >> Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động tìm việc
 >> Lùi hạn trình điều chỉnh tuổi hưu và giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
 >> Hơn 300 chỉ tiêu tại Phiên GDVL dành cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp nào bị truy thu bảo hiểm thất nghiệp? Đối tượng nào phải nộp bảo hiểm thất nghiệp? Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, Điều 2 Luật Viên chức , Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người làm việc theo hợp đồng làm việc (viên chức) thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Chinhphu.vn