Thứ ba, 28/07/2009 - 18:46

Tổng LĐLĐVN nhận huân chương sao vàng lần 2

Dân trí Ngày 28/7 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 ngày năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2009) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ hai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương những thành tích to lớn của phong trào công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động công đoàn cả nước trong thời gian qua. Đồng thời nêu rõ, 80 năm qua là chặng đường đấu tranh oanh liệt và vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam (CĐ VN), đó cũng là quá trình xây dựng, tôi luyện và trưởng thành rất đáng tự hào của CĐ VN.

Cũng tại lễ kỉ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gắn Huân chương sao Vàng lần thứ 2, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta lên cờ truyền thống của CĐ VN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, CĐ VN có vai trò quan trọng trực tiếp chăm lo xây dựng giai cấp công nhân. Mọi hoạt động của CĐ phải thực sự hướng về cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn sản xuất và đời sống đặt ra, gắn với phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy tối đa các nguồn lực trong CNVC-LĐ; nhạy bén phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để nhân rộng thành phong trào chung.
 
CĐ chủ động đi sâu nghiên cứu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những đòi hỏi bức xúc của cơ sở, tập hợp trí tuệ của CNVC-LĐ tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật và các chế độ, chính sách; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, đồng thời tạo điều kiện và tổ chức để họ phát huy tốt nhất quyền làm chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh.

P. Thanh