Giải pháp nào để bộ máy hành chính không phình to?

Để bộ máy không phình to, cần quy định cụ thể về mô hình Cục, Vụ theo hướng thống nhất, có tiêu chí cụ thể.
>>Gánh nặng tiền lương, biên chế
>>Khó tìm ra công chức không hoàn thành nhiệm vụ để tinh giản biên chế
>>Tinh giản biên chế áp dụng cho những cơ quan nào?

Hiện nay ở nước ta có 3 cơ quan quản lý về tổ chức biên chế. Đó là Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương (quản lý về các cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể), Chính phủ (quản lý cơ quan hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập).

Thực hiện Nghị Quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, 2 năm qua việc quản lý Bộ, ngành chủ yếu theo đầu mối, phân cấp mà chưa chú ý thu gọn các Cục, Vụ, dẫn đến việc giảm đầu mối nhưng thực chất lại tăng số Cục, Vụ.

Ảnh minh họa.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá, chúng ta gọn đầu mối các Bộ nhưng Tổng cục, Cục nhiều hơn có nghĩa là các địa phương, nhân dân vẫn bị phiền hà bởi các Bộ trong bộ này. Việc đó cũng đồng nghĩa giảm đầu mối nhưng thực chất lại tăng lên rất nhiều, không kiểm soát được, không có cơ quan nào giám sát, chỉ có cấp Bộ giám sát Tổng cục, Cục. Do đó, thời gian tới phải có giải pháp rất triệt để hạn chế việc tăng lên, thậm chí phải giảm xuống.

Trong Dự thảo báo cáo giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 mới được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9 vừa qua, đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng, tổ chức bộ máy bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, số đầu mối đơn vị hành chính tăng lên.

5 năm qua, số đơn vị hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ mặc dù đã thực hiện sắp xếp điều chỉnh ở nơi này, nơi khác nhưng về tổng thể vẫn tăng 28 đơn vị. Số đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục tăng 822 đơn vị. Xu hướng nâng cấp Vụ lên cấp Cục diễn ra ở nhiều Bộ. Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn duy trì nhiều Phòng trong các Vụ chuyên môn.

Để tinh giản bộ máy, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công thương giảm từ 35 đơn vị, đầu mối trực thuộc xuống còn 30. Cơ quan này sẽ bỏ Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Thi đua khen thưởng và Vụ Kế hoạch. Các Vụ Thị trường châu Âu và Vụ Thị trường châu Mỹ hợp nhất thành Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ.

Tương tự, Vụ Thị trường châu Á- Thái Bình Dương được hợp nhất cùng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á thành Vụ Thị trường châu Á- châu Phi. Cùng với Bộ Công thương, Bộ Nội vụ cũng đã sắp xếp lại theo hướng thu gọn đầu mối.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

VOV.VN - Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Nghị định 34 của Chính phủ quy định Bộ Nội vụ chỉ giảm 1 trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ công chức, nhưng khi Bộ Nội vụ sắp xếp đơn vị bên trong, Bộ giải thể thêm 3 trường nữa và giải thể 2 đơn vị là văn phòng trực thuộc ở Đà Nẵng và TPHCM. Hiện nay, Bộ không còn Phòng trong Vụ nữa. Việc sắp xếp cơ cấu bên trong tránh chức năng chồng lấn các Vụ và các trường với nhau.

Cách làm của Bộ Nội vụ và Bộ Công thương cho thấy việc tổ chức sắp xếp bên trong đơn vị là vấn đề quan trọng trong thực hiện tinh giản biên chế, giảm đầu mối.

Theo Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, chuyên gia Bộ Nội vụ, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước thời gian qua còn nhiều hạn chế vì chưa được thực hiện trên nền tảng khoa học, chưa có tầm nhìn dài hơi, gặp đâu làm đó, tùy theo cảm hứng người đứng đầu dẫn đến hay thay đổi.

Các điều kiện đảm bảo cho công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhất là chất lượng đội ngũ công chức còn hạn chế. Do vậy, vấn đề quan trọng thời gian tới là quản lý và kiểm soát được cơ cấu bên trong các đơn vị bằng pháp luật. Cần có một Nghị định quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập các Vụ, Cục, Tổng cục để tránh tình trạng nâng cấp như vừa qua.

“Quốc hội nên giao Chính phủ nghiên cứu xây dựng một Nghị định về Phòng, Vụ, Cục, Tổng cục. Những đơn vị tổ chức hành chính này được quy định theo hướng thống nhất, có tiêu chí cụ thể. Các quy định như vậy đưa vào trong văn bản và văn bản này báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành, thống nhất trong bộ máy hành chính” - ông Đinh Duy Hòa nêu ý kiến.

Chính phủ đã thể hiện rõ quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phát triển và tinh thần đó cần phải được thể hiện trong cải cách hành chính. Thêm vào đó, gánh nặng ngân sách, áp lực nợ công đang tạo sức ép lớn đối với việc cải cách, tinh gọn bộ máy. Bởi không nguồn ngân sách nào “nuôi” nổi một bộ máy hành chính cồng kềnh và kém hiệu quả như hiện nay.

Tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, rõ ràng về chức năng, quyền hạn và trách nhiệm đang là một yêu cầu rất cấp thiết.

Theo Lại Hoa-Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin
Ảnh minh họa.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá, chúng ta gọn đầu mối các Bộ nhưng Tổng cục, Cục nhiều hơn có nghĩa là các địa phương, nhân dân vẫn bị phiền hà bởi các Bộ trong bộ này. Việc đó cũng đồng nghĩa giảm đầu mối nhưng thực chất lại tăng lên rất nhiều, không kiểm soát được, không có cơ quan nào giám sát, chỉ có cấp Bộ giám sát Tổng cục, Cục. Do đó, thời gian tới phải có giải pháp rất triệt để hạn chế việc tăng lên, thậm chí phải giảm xuống.

Trong Dự thảo báo cáo giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 mới được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9 vừa qua, đoàn giám sát của Quốc hội cho rằng, tổ chức bộ máy bên trong Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, số đầu mối đơn vị hành chính tăng lên.

5 năm qua, số đơn vị hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ mặc dù đã thực hiện sắp xếp điều chỉnh ở nơi này, nơi khác nhưng về tổng thể vẫn tăng 28 đơn vị. Số đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục tăng 822 đơn vị. Xu hướng nâng cấp Vụ lên cấp Cục diễn ra ở nhiều Bộ. Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn duy trì nhiều Phòng trong các Vụ chuyên môn.

Để tinh giản bộ máy, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công thương giảm từ 35 đơn vị, đầu mối trực thuộc xuống còn 30. Cơ quan này sẽ bỏ Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Thi đua khen thưởng và Vụ Kế hoạch. Các Vụ Thị trường châu Âu và Vụ Thị trường châu Mỹ hợp nhất thành Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ.

Tương tự, Vụ Thị trường châu Á- Thái Bình Dương được hợp nhất cùng Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á thành Vụ Thị trường châu Á- châu Phi. Cùng với Bộ Công thương, Bộ Nội vụ cũng đã sắp xếp lại theo hướng thu gọn đầu mối.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

VOV.VN - Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Nghị định 34 của Chính phủ quy định Bộ Nội vụ chỉ giảm 1 trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ công chức, nhưng khi Bộ Nội vụ sắp xếp đơn vị bên trong, Bộ giải thể thêm 3 trường nữa và giải thể 2 đơn vị là văn phòng trực thuộc ở Đà Nẵng và TPHCM. Hiện nay, Bộ không còn Phòng trong Vụ nữa. Việc sắp xếp cơ cấu bên trong tránh chức năng chồng lấn các Vụ và các trường với nhau.

Cách làm của Bộ Nội vụ và Bộ Công thương cho thấy việc tổ chức sắp xếp bên trong đơn vị là vấn đề quan trọng trong thực hiện tinh giản biên chế, giảm đầu mối.

Theo Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, chuyên gia Bộ Nội vụ, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước thời gian qua còn nhiều hạn chế vì chưa được thực hiện trên nền tảng khoa học, chưa có tầm nhìn dài hơi, gặp đâu làm đó, tùy theo cảm hứng người đứng đầu dẫn đến hay thay đổi.

Các điều kiện đảm bảo cho công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhất là chất lượng đội ngũ công chức còn hạn chế. Do vậy, vấn đề quan trọng thời gian tới là quản lý và kiểm soát được cơ cấu bên trong các đơn vị bằng pháp luật. Cần có một Nghị định quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập các Vụ, Cục, Tổng cục để tránh tình trạng "nâng cấp" như vừa qua.

Quốc hội nên giao Chính phủ nghiên cứu xây dựng một Nghị định về Phòng, Vụ, Cục, Tổng cục. Những đơn vị tổ chức hành chính này được quy định theo hướng thống nhất, có tiêu chí cụ thể. Các quy định như vậy đưa vào trong văn bản và văn bản này báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành, thống nhất trong bộ máy hành chính” - ông Đinh Duy Hòa nêu ý kiến.

Chính phủ đã thể hiện rõ quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phát triển và tinh thần đó cần phải được thể hiện trong cải cách hành chính. Thêm vào đó, gánh nặng ngân sách, áp lực nợ công đang tạo sức ép lớn đối với việc cải cách, tinh gọn bộ máy. Bởi không nguồn ngân sách nào “nuôi” nổi một bộ máy hành chính cồng kềnh và kém hiệu quả như hiện nay.

Tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, rõ ràng về chức năng, quyền hạn và trách nhiệm đang là một yêu cầu rất cấp thiết.

Theo Lại Hoa-Minh Châm/VOV-Trung tâm Tin

MỚI NHẤT
6 điểm nổi bật trong văn hóa công sở tại Nhật Bản
6 điểm nổi bật trong văn hóa công sở tại Nhật Bản

Hiện đại và lịch sự nhưng không hề mất đi nét truyền thống trong văn hóa ứng xử, những công ty Nhật Bản đã tạo nên một bản sắc văn hóa riêng không pha trộn với bất kì nền văn hóa nào dù ở phương Đông hay phương Tây.

Thứ bảy, 07/10/2017 - 07:02

Nam Định: Lão nông kiếm hàng trăm triệu đồng từ nuôi lợn bằng thảo dược
Nam Định: Lão nông kiếm hàng trăm triệu đồng từ nuôi lợn bằng thảo dược

(Dân trí) - Thay vì dùng thức ăn công nghiệp chăn nuôi lợn, một người dân đầu tiên ở tỉnh Nam Định đã mạnh dạn thử nghiệm trộn cám gạo, ngô, bỗng rượu… với thảo dược để làm thức ăn nuôi lợn, nhờ đó đã thu nhập lên tới hàng trăm triệu mỗi năm.

Thứ bảy, 07/10/2017 - 06:45

Câu chuyện về bí quyết trồng những quả bí ngô khổng lồ
Câu chuyện về bí quyết trồng những quả bí ngô khổng lồ

Để có bí ngô khổng lồ, người nông dân phải bỏ ra ít nhất 4 giờ/ngày. Thực hiện việc đắp chăn, che nắng và đảm bảo vỏ quả không bị côn trùng tấn công hay dập nát.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 02:22

Xin nghỉ hưu, rút tiền một "cục": Cảnh báo tác động hai chiều
Xin nghỉ hưu, rút tiền một "cục": Cảnh báo tác động hai chiều

Sự tác động hai chiều như vậy sẽ khiến cho quỹ hưu trí bị giảm đi rất nhanh

Thứ sáu, 06/10/2017 - 02:07

Tiền lương tăng thêm có phải tính đóng BHXH?
Tiền lương tăng thêm có phải tính đóng BHXH?

Tiền lương làm thêm giờ cũng được xếp vào tiền lương, nên thuộc đối tượng thu nhập đóng BHXH.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 08:00

Thế hệ Y - người Việt trẻ mong muốn giàu có và thành đạt
Thế hệ Y - người Việt trẻ mong muốn giàu có và thành đạt

Theo kết quả khảo sát về thế hệ Y vừa được Navigos Group công bố, gần 2/3 ứng viên tham gia khảo sát cho biết họ mong muốn "nghĩ lớn" và dự định khởi nghiệp trong vòng 3 năm tới.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 07:55

Chuẩn bị Tết sum vầy 2018, hỗ trợ công nhân mua nhà dưới 200 triệu đồng
Chuẩn bị Tết sum vầy 2018, hỗ trợ công nhân mua nhà dưới 200 triệu đồng

(Dân trí) - Thông qua dự án xây dựng thiết chế công đoàn, người công nhân có thể mua căn hộ từ 30 m - 45 m 2 với giá từ 150 - 200 triệu đồng/căn. Công nhân được ngân hàng cho vay với thời hạn 10-15 năm. Ngoài ra, “Tết sum vầy 2018” sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 07:23

Thế vận hội của những người làm nghề sửa móng tay
Thế vận hội của những người làm nghề sửa móng tay

Đến với sự kiện Nailympia được tổ chức tại Thủ đô London (Anh), các thợ làm móng từ khắp nơi trên thế giới đã cùng thể hiện sự sáng tạo theo từng chủ đề khác nhau.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 06:44

Bị phạt vì không báo tình trạng việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Bị phạt vì không báo tình trạng việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

(Dân trí) - Em trai tôi đang nhận trợ cấp thất nghiệp, nhưng mới được người quen tìm giúp được việc làm mới. Vì bận rộn, sau khi có việc làm 1 tháng, em tôi mới tới Trung tâm dịch vụ việc làm - nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp để thông báo.

Thứ sáu, 06/10/2017 - 06:34

Tết Nguyên Đán 2018: Tổng LĐLĐ VN đề xuất nghỉ trước Tết 2 ngày
Tết Nguyên Đán 2018: Tổng LĐLĐ VN đề xuất nghỉ trước Tết 2 ngày

(Dân trí) - “Trên cơ sở tình hình thực tế, Tổng LĐLĐ VN đồng ý với phương án 1 do Bộ LĐ-TB&XH, theo đó thời gian nghỉ trong dịp Tết âm lịch là 7 ngày và trước Tết 2 ngày”.

Thứ năm, 05/10/2017 - 11:56

Giảm 1/3 trong 2,5 triệu biên chế là thắng lợi lớn
Giảm 1/3 trong 2,5 triệu biên chế là thắng lợi lớn

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII là thảo luận việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ năm, 05/10/2017 - 07:20

5 tố chất của một nhân viên được săn đón toàn cầu
5 tố chất của một nhân viên được săn đón toàn cầu

Những nhân sự có tay nghề sẽ ngày càng có xu hướng trở thành "công dân toàn cầu" - làm việc tại nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa.

Thứ năm, 05/10/2017 - 07:01

ĐÁNG QUAN TÂM
Thợ trang điểm tức nghẹn lời trước tuyên bố của 'tay chơi' đất Cảng
Thợ trang điểm tức nghẹn lời trước tuyên bố của 'tay chơi' đất Cảng

Hải Phong kể, bố cô dâu là một “tay chơi”. Trên tay ông xăm rất nhiều hình thù kỳ quái. Ông cho rằng, con gái ông không nhất thiết phải “cưa sừng làm nghé”. Cô dâu phải được trang điểm tự nhiên, đúng tuổi.

Thứ năm, 05/10/2017 - 06:44

Lao động phi chính thức: Bươn chải với lương bình quân 4,4 triệu đồng/tháng
Lao động phi chính thức: Bươn chải với lương bình quân 4,4 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - “Mức lương trên bằng 58% tiền lương bình quân của lao động chính thức, cao hơn 1,5 lần tiền lương tối thiểu vùng 4 và chỉ cao hơn 12,6% tiền lương tối thiểu vùng 1. Với mức tiền lương này, người lao động rất khó bảo đảm cuộc sống cho mình và nuôi sống gia đình…”.

Thứ năm, 05/10/2017 - 06:05

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Lương hưu đã tăng 8 lần từ năm 2008”
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Lương hưu đã tăng 8 lần từ năm 2008”

(Dân trí) - “Từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 8 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007...”.

Thứ tư, 04/10/2017 - 03:33

Doanh nghiệp dưới 200 lao động vẫn coi là doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp dưới 200 lao động vẫn coi là doanh nghiệp nhỏ

Nếu doanh nghiệp có tổng nguồn vốn lớn hơn 20 tỷ đồng nhưng có tổng số lao động nhỏ hơn 200 người thì vẫn được coi là doanh nghiệp nhỏ.

Thứ tư, 04/10/2017 - 03:04

Lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng chiêu trò xin việc
Lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng chiêu trò xin việc

Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng các bị cáo đã dụ dỗ, đưa nhiều người nhẹ da, cả tin “sập bẫy” với chiêu lừa đảo xin việc vào các ngành nghề "hot" nhất.

Thứ tư, 04/10/2017 - 09:51

Có từ đủ 20 năm trong quân đội được trợ cấp theo Nghị định 23
Có từ đủ 20 năm trong quân đội được trợ cấp theo Nghị định 23

Từ tháng 2/1985 đến tháng 10/1985, ông Nguyễn Viết Đài học tại Trường Hạ sĩ quan Thanh Hoá. Khi ra trường, ông làm nhiệm vụ tại Trung đoàn E269 ở Campuchia. Tháng 9/1989 ông Đài phục viên, nhưng bị mất quyết định phục viên mà chỉ còn giấy nhận xét, khen thưởng, kỷ luật…

Thứ tư, 04/10/2017 - 06:04

7 bước thành "chuyên gia" trong mọi lĩnh vực
7 bước thành "chuyên gia" trong mọi lĩnh vực

Làm theo những bước dưới đây, công việc của bạn sẽ được cải thiện, từ đó, nó sẽ tạo ra sức ảnh hưởng. Khi có thể tác động đến hàng triệu người, bạn sẽ góp phần thay đổi thế giới.

Thứ tư, 04/10/2017 - 06:03

Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn về năng suất lao động
Việt Nam cần cải thiện nhiều hơn về năng suất lao động

Đây là ý kiến của các chuyên gia khi Việt Nam muốn tham gia vào chuỗi sản xuất đòi hỏi trình độ công nghệ cao.

Thứ tư, 04/10/2017 - 06:02

Trở thành triệu phú từ bán nạo khoai tây trên phố
Trở thành triệu phú từ bán nạo khoai tây trên phố

Joe Ades là một bậc thầy bán hàng theo phương thức cổ điển. Ông tạo ra cả gia tài kếch xù chỉ bằng việc kiếm 5 USD mỗi lần bán hàng tại một góc phố Manhattan bận rộn.

Thứ tư, 04/10/2017 - 06:02

Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân tiếp tục đội mưa đình công
Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân tiếp tục đội mưa đình công

(Dân trí) - Sau khi tiến hành đình công, 14 kiến nghị của công nhân Công ty TNHH giày Venus Việt Nam đã được giải đáp. Theo ý kiến của nhiều công nhân cho rằng, văn bản thông báo của công ty không có chữ ký và dấu đỏ. Công nhân còn nghi ngờ về việc thực hiện các cam kết của công ty nên tiếp tục đình công.

Thứ ba, 03/10/2017 - 02:25

Bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi nghỉ hưu
Bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi nghỉ hưu

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Thừa Thiên - Huế) sinh năm 1971, làm công chức từ năm 1994 đến nay đã được 23 năm. Nay ông Tuấn có nguyện vọng nghỉ việc vào năm 2018 và không yêu cầu hưởng chế độ BHXH một lần.

Thứ ba, 03/10/2017 - 07:59

TP HCM: Người không có BHYT “méo mặt” vì tăng viện phí
TP HCM: Người không có BHYT “méo mặt” vì tăng viện phí

Ngày 2.10, nhiều người dân không có bảo hiểm y tế (BHYT) đến khám bệnh tại các bệnh viện công lập ở TPHCM đã bất ngờ vì giá viện phí mới cao hơn hẳn so với trước đây, nhất là giá giường bệnh. Theo lộ trình tăng viện phí, bắt đầu từ ngày 1.10, những bệnh viện công lập chưa tự chủ tài chính của TPHCM sẽ áp dụng giá viện phí mới theo Thông tư 02/2017 của Bộ Y tế đối với người không có BHYT.

Thứ ba, 03/10/2017 - 07:19