Chủ nhật 31/01/2016 - 08:55

Bộ LĐTBXH trả lời chất vấn về rà soát, sắp xếp các trường nghề

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về việc rà soát, sắp xếp quy hoạch lại các cơ sở đào tạo nghề, khả năng cân đối của quỹ BHXH, tuổi nghỉ hưu và những giải pháp để hạn chế tai nạn lao động.
>>Miễn 100% học phí du học nghề điều dưỡng tại Đức
>>Giai đoạn 2011-2015: 140.000 người khuyết tật được học nghề và tạo việc làm
>>“Chỉ có 1-2 % người khuyết tật được học nghề”


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về rà soát, sắp xếp quy hoạch lại các cơ sở đào tạo nghề

Về tình trạng thất thoát, lãng phí trong việc thành lập, xây dựng cơ sở vật chất các trường dạy nghề và trong đào tạo nghề (thành lập trường nhưng không tuyển đủ học sinh, sinh viên, phải ngừng hoạt động; học sinh, sinh viên tốt nghiệp không có việc làm do không phù hợp với nhu cầu xã hội…)

Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã thành lập mới 16 trường cao đẳng nghề và 19 trường trung cấp nghề. Đến nay cả nước có 190 trường cao đẳng nghề (gồm 142 trường công lập, 47 trường tư thục và 1 trường có vốn đầu tư nước ngoài); 280 trường trung cấp nghề (gồm 178 trường công lập, 102 trường tư thục); 997 trung tâm dạy nghề (gồm 653 trung tâm công lập, 343 trung tâm tư thục và 1 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Bằng nhiều giải pháp tích cực, chất lượng và hiệu quả công tác dạy nghề thời gian qua đã được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nền kinh tế.

Tuy nhiên, qua quản lý và theo dõi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận thấy còn có tình trạng cơ sở dạy nghề được thành lập, đầu tư xây dựng nhưng không tuyển đủ học sinh, sinh viên, thậm chí có trường thành lập nhưng chưa thực hiện được việc tuyển sinh, gây lãng phí như đại biểu Quốc hội, dư luận và báo chí đã nêu, tập trung nhiều ở các trường tư thục.

Trong giai đoạn 2011-2015, cả nước có 14 trường cao đẳng nghề được thành lập nhưng chưa tuyển được học sinh học nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề (trong đó có 9 trường tư thục); có 3 trường cao đẳng nghề tư thục (trường Cao đẳng nghề Đại An, trường Cao đẳng nghề công nghệ LICOGI và trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines) thành lập từ năm 2008, 2010 và 2011 chưa đi vào hoạt động do khó khăn về kinh tế, chủ đầu tư không bố trí được nguồn lực đầu tư theo cam kết nêu trong dự án khi thành lập trường. Báo cáo kiểm toán chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013 cho thấy có 1 cơ quan Trung ương (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 9 tỉnh, thành phố (Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Bắc Giang, Đồng Tháp, Hòa Bình, Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Nam) chưa xác định chính xác nhu cầu nên dẫn đến nhiều thiết bị đã mua sắm nhưng hiệu suất khai thác, sử dụng không có hiệu quả do không phù hợp với thực tế.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo kiểm tra cụ thể đối với các đơn vị nêu trên để cùng các Bộ, ngành, địa phương có phương án quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề đã được đầu tư.

Liên quan đến tình hình thực hiện rà soát, sắp xếp quy hoạch lại các cơ sở đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải pháp trong thời gian tới, Chính phủ đã có báo cáo gửi tới Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIII.

Về khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm xã hội

Về thất thoát, lãng phí do không sử dụng lao động trong các cơ quan nhà nước, nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cao, có thể tiếp tục đóng góp nhiều cho cơ quan, trong khi Quỹ Bảo hiểm xã hội có nguy cơ bị phá vỡ.

Thứ nhất, về mức độ thất thoát, lãng phí do không sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cao, có thể tiếp tục đóng góp nhiều cho cơ quan:

Chức năng quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ, do đó, trân trọng đề nghị Đại biểu Quốc hội chuyển chất vấn tới Bộ Nội vụ để xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Thứ hai, về khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm xã hội:

Trong quá trình xây dựng Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, đánh giá khả năng cân đối của quỹ hưu trí và tử tuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy quỹ hưu trí và tử tuất không đảm bảo khả năng cân đối trong tương lai. Để đảm bảo khả năng cân đối của quỹ, cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về chính sách và tổ chức thực hiện như: Tuân thủ nguyên tắc mức hưởng tính trên cơ sở mức đóng, hiện đại hóa công tác quản lý bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ…

Về vấn đề tuổi nghỉ hưu, Dự án Luật Bảo hiểm xã hội mà Chính phủ trình Quốc hội đã đề xuất nâng dần điều kiện về độ tuổi hưởng lương hưu của nam lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi. Tuy nhiên, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 trong đó giữ nguyên quy định điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu là nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

Về số tai nạn lao động, số người chết, bị thương và số thiệt hại về kinh tế

Theo số liệu thống kê, báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tình hình tai nạn lao động và những thiệt hại kinh tế từ năm 2011 đến nay trong khu vực có quan hệ lao động xảy ra 29.493 vụ tai nạn lao động làm 2.714 người chết và 30.448 người bị thương. Thiệt hại về tài sản là 33 tỷ đồng, chi phí tiền thuốc men, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương là 582 tỷ đồng (chi tiết theo bảng).

Bộ LĐTBXH trả lời chất vấn về rà soát, sắp xếp các trường nghề - 2

Những giải pháp để hạn chế tai nạn lao động

Triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động.

Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là trình Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được Quốc hội thông qua vào ngày 25/6/2015, trong đó chú trọng đến cơ chế phòng ngừa, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động để kéo giảm tai nạn lao động, giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh  nghề nghiệp.

-  Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tồn tại trong triển khai thực hiện chính sách, có biện pháp kiềm chế, ngăn chặn tai nạn lao động; chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động đối với các lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động, các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động như xây dựng, khai khoáng, các công trình trọng điểm.

- Triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015, trong đó tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động; tổ chức đưa nội dung an toàn – vệ sinh lao động vào hệ thống giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên.

- Tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống chảy nổ hàng năm, qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động.

Theo Chinhphu.vn

MỚI NHẤT
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng BHYT?
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng BHYT?

Công ty TNHH Công nghiệp Đá xây dựng Việt Nam có chủ đầu tư là người nước ngoài, thuộc diện không cần cấp giấy phép lao động, không giao kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp, có tên trên danh sách bảng lương và nhận lương hàng tháng.

Thứ ba, 02/02/2016 - 02:26

Buồn vui ở “thủ phủ lá dong” Hà Nội
Buồn vui ở “thủ phủ lá dong” Hà Nội

Đã có những lúc tưởng như lá dong, loại lá dùng để gói bánh chưng sẽ biến mất khỏi ngôi làng cổ hơn 600 năm tuổi Tràng Cát (Thanh Oai, Hà Nội). Bởi, vài năm trước khi chúng tôi đến vùng đất ven đô này, những bãi bồi xưa người Tràng Cát trồng lá dong được thay thế bởi cam.

Thứ ba, 02/02/2016 - 06:00

Công nhân ngừng việc tập thể vì chậm lương thưởng Tết
Công nhân ngừng việc tập thể vì chậm lương thưởng Tết

Không trả lương, thưởng Tết đúng thời hạn, gần 900 công nhân của công ty đã ngừng việc để đòi quyền lợi vào chiều ngày 1/2.

Thứ ba, 02/02/2016 - 06:00

Bảo hiểm người lao động thi công trên công trường
Bảo hiểm người lao động thi công trên công trường

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Thứ ba, 02/02/2016 - 05:46

Đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để về hưu
Đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để về hưu

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA (TP. Hồ Chí Minh) có 10 nhân viên làm việc theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, có đóng BHXH. Những nhân viên này đã hết tuổi lao động và đều có thời gian tham gia BHXH khoảng trên, dưới 15 năm.

Thứ hai, 01/02/2016 - 07:01

Thụy Sĩ: Đề xuất cấp mỗi người dân 54 triệu đồng/tháng
Thụy Sĩ: Đề xuất cấp mỗi người dân 54 triệu đồng/tháng

Thụy Sĩ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý trên khắp cả nước về kế hoạch cấp cho mỗi công dân trưởng thành khoản thu nhập đảm bảo 2.400 USD (tương đương 54 triệu đồng)/tháng, dù họ có làm việc hay không.

Thứ hai, 01/02/2016 - 08:52

Vì sao người Nhật cứ nhìn thấy rác là nhặt?
Vì sao người Nhật cứ nhìn thấy rác là nhặt?

Hình ảnh người Nhật dọn rác ở khán đài sân bóng, điểm chờ xe, nơi cắm trại… dù rác đó không phải do họ vứt ra khiến người nước ngoài vừa khâm phục vừa tò mò. Trên thực tế, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của người Nhật đã ăn vào máu ngay từ nhỏ.

Thứ hai, 01/02/2016 - 08:48

Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ
Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ

(Dân trí) - Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và một số biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 6/12/2015, trong đó có bao gồm nội dung quy định về các chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân xuất ngũ.

Thứ hai, 01/02/2016 - 08:36

Thanh Hóa: 565 đơn vị sản xuất kinh doanh nợ trên 100 tỷ đồng tiền bảo hiểm
Thanh Hóa: 565 đơn vị sản xuất kinh doanh nợ trên 100 tỷ đồng tiền bảo hiểm

(Dân trí) - Đến tháng 1/2016, tỉnh Thanh Hóa này vẫn còn 565 đơn vị sản xuất kinh doanh nợ trên 100 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Số nợ đọng, chậm đóng BHYT, BHXH là 136,6 tỷ đồng.

Thứ hai, 01/02/2016 - 08:13

Những nghề kiếm bạc triệu mỗi ngày chờ cận Tết... mới làm
Những nghề kiếm bạc triệu mỗi ngày chờ cận Tết... mới làm

Cận Tết, nhiều dịch vụ tuy lạ lùng nhưng lại giúp người làm thuê kiếm tiền triệu mỗi ngày. Có những nghề tăng giá so với ngày thường, có những nghề chỉ đến cuối năm mới làm.

Chủ nhật, 31/01/2016 - 09:25

Nhật Bản “khát” điều dưỡng Việt Nam
Nhật Bản “khát” điều dưỡng Việt Nam

Dự kiến từ tháng 5-2016, Nhật Bản cho phép Việt Nam cung ứng lao động điều dưỡng theo chương trình thực tập sinh

Chủ nhật, 31/01/2016 - 09:08

61 tuổi không được tham gia BHXH?
61 tuổi không được tham gia BHXH?

Ông Trần Đình Đức (Công ty Hải Thành, quận 2, TP HCM) thắc mắc: “Năm nay, tôi 61 tuổi, được công ty tuyển dụng vào làm nhân viên bảo vệ và ký hợp đồng thời hạn 1 năm nhưng không được tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Khi tôi thắc mắc thì công ty trả lời tôi đã quá tuổi tham gia BHXH...”.

Chủ nhật, 31/01/2016 - 09:02

ĐÁNG QUAN TÂM
Quỳ gối cầm biển xin việc: “Bạn trẻ muốn tìm việc hay thể hiện điều gì?”
Quỳ gối cầm biển xin việc: “Bạn trẻ muốn tìm việc hay thể hiện điều gì?”

(Dân trí) - “Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội chỉ cách chỗ bạn đó đứng khoảng 2 km, luôn có tới hàng trăm việc làm miễn phí cho lao động phổ thông. Vậy tại sao bạn trẻ không tìm đến mà lại chọn cách cầm biển gây chú ý của công chúng như vậy?”

Thứ bảy, 30/01/2016 - 08:43

Ngày làm việc cuối cùng
Ngày làm việc cuối cùng

Mấy hôm trước, tình cờ tôi gặp lại Lan Anh, cô nhân viên cũ của mình. Hiện giờ Lan Anh làm giám đốc một công ty của chính cô. Tôi mừng nhưng không hề ngạc nhiên bởi với tính cách của Lan Anh, tôi biết sớm muộn gì thành công cũng sẽ đến.

Thứ bảy, 30/01/2016 - 08:20

Giao thông, bất động sản thưởng Tết tưng bừng
Giao thông, bất động sản thưởng Tết tưng bừng

Theo số liệu của Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT, hầu hết các doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều tăng mức thưởng Tết.

Thứ bảy, 30/01/2016 - 08:06

Công ty nợ tiền bảo hiểm 4 năm, người lao động có được quyền tự đóng?
Công ty nợ tiền bảo hiểm 4 năm, người lao động có được quyền tự đóng?

Từ năm 2009 đến năm 2012 em làm việc tại một Công ty Cổ phần. Tại thời điểm đó công ty có khai bảo hiểm xã hội cho em tại Cơ quan bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy, nhưng công ty đó nợ tiền đóng BH của tất cả nhân viên trong công ty đến tận cuối năm 2015.

Thứ bảy, 30/01/2016 - 07:59

AEC: Thị trường lao động ra sao khi “sân nhà” nhập với “sân khách”
AEC: Thị trường lao động ra sao khi “sân nhà” nhập với “sân khách”

(Dân trí) - “Khi tự do di chuyển trong AEC, liệu lao động VN có giữ được chỗ làm việc ở trong nước? Mặc dù chúng ta đều biết, 8 lĩnh vực nhân lực dịch chuyển chỉ ảnh hưởng đến 1 đến 1,5% lực lượng lao động”.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 07:13

Lao động đi Hàn Quốc: “Tố cáo ngay khi thấy dấu hiệu lừa đảo”
Lao động đi Hàn Quốc: “Tố cáo ngay khi thấy dấu hiệu lừa đảo”

(Dân trí) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa đưa ra khuyến cáo tới người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc về tình trạng lừa đảo đang diễn ra ngày càng phức tạp.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 12:59

Sinh viên nhận lương trước khi nghỉ tết
Sinh viên nhận lương trước khi nghỉ tết

Sau 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, hàng trăm sinh viên trường Đại học Công nghiệp Vinh, Nghệ An vừa được học nghề, vừa được học những tác phong về kỷ luật lao động, an toàn lao động… và được nhận lương.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 12:13

“Tết Sum vầy” tại Bắc Ninh: Trao hơn 1.200 suất quà Tết cho công nhân
“Tết Sum vầy” tại Bắc Ninh: Trao hơn 1.200 suất quà Tết cho công nhân

(Dân trí) - Tối 28/1, tại Bắc Ninh, Tổng LĐLĐ VN và LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình ca nhạc, tặng quà tới hơn 1.200 công nhân lao động trong tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Tết Sum vầy” do Tổng LĐLĐ VN thực hiện từ 17/1-5/2 tại nhiều tỉnh, thành.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 11:54

Hưởng lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục: Vẫn còn nhiều vướng mắc
Hưởng lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục: Vẫn còn nhiều vướng mắc

“Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…/…/…..” trên Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong 2 điều kiện để người bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 08:21

5 thủ thuật tâm lý giúp tạo dấu ấn nơi làm việc
5 thủ thuật tâm lý giúp tạo dấu ấn nơi làm việc

Để phát triển sự nghiệp, ngoài việc tập trung làm việc tốt, các cá nhân có thể áp dụng những thủ thuật tâm lý sau nhằm tạo được dấu ấn tốt với các đồng nghiệp, hoặc cải thiện bản thân.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 08:13

Sinh viên tất bật làm thêm ngày tết
Sinh viên tất bật làm thêm ngày tết

Không ít sinh viên chọn cái tết xa nhà để ở lại TP.HCM tìm kiếmviệc làm vừa để cải thiện thu nhập, vừa có thêm trải nghiệm cuộc sống.

Thứ sáu, 29/01/2016 - 07:43

Cận Tết, sinh viên nhộn nhịp làm thêm đón thu nhập "khủng"
Cận Tết, sinh viên nhộn nhịp làm thêm đón thu nhập "khủng"

Thay vì về quê sớm, nhiều sinh viên đã ở lại thành phố những ngày giáp Tết để làm thêm, kinh doanh, đổi lại là những khoản thu nhập cao gấp nhiều lần ngày thường.

Thứ năm, 28/01/2016 - 08:35