Chủ nhật, 15/11/2015 - 09:01

An Giang xử lý kỷ luật 3 cán bộ nói xấu lãnh đạo tỉnh trên Facebook

Ngày 11/11/2015, cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang đã đăng tải thông báo kết quả xử lí, chấn chỉnh cán bộ Đảng viên lợi dụng facebook để xúc phạm lãnh đạo tỉnh
 >> Tăng lương và kỷ luật ngân sách
 >> Bị kỷ luật sa thải, kiện ra toà không cần chờ hoà giải?
 >> Từ chối tuyển người Cà Mau: Chứng cứ mơ hồ, sao kỷ luật người lao động?

Theo đó, thực hiện Văn bản số 58-CV/ĐUK ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tỉnh An Giang, Cổng thông tin đăng tải kết quả xử lý, chấn chỉnh 03 cán bộ, đảng viên lợi dụng việc sử dụng facebook để xúc phạm lãnh đạo tỉnh:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn đề nghị Báo An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin kết quả xử lý, chấn chỉnh 03 cán bộ, đảng viên lợi dụng việc sử dụng facebook để xúc phạm lãnh đạo tỉnh trên số báo/trang thông tin gần nhất kể từ ngày nhận được văn bản này, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi thực hiện.

Căn cứ kết quả xử lý, chấn chỉnh 03 cán bộ, đảng viên lợi dụng việc sử dụng facebook để xúc phạm lãnh đạo tỉnh của Thường trực Đảng ủy Khối với những trường hợp cụ thể sau: Trường hợp 1, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Long Xuyên xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 giáo viên theo Luật viên chức và Nghị định 27/2012/NĐ-CP, ngày 6/4/2012 của Chính phủ.

Trường hợp 2, Đảng ủy Sở Công thương phối hợp với Ban Giám đốc Sở xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng và chính quyền đối với 01 công chức, đảng viên theo Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị và Luật cán bộ công chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 của Chính phủ.

Trường hợp 3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Công ty Điện lực An Giang xem xét, xử lý về chính quyền bằng hình thức phê bình bằng văn bản trong toàn công ty (theo Luật Lao động) đối với 01 nhân viên Công ty Điện lực An Giang. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, xử phạt hành chính (phạt tiền) đối với 02 trường hợp (5 triệu đồng/người) theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ./.

Theo Vietq.vn