Zeltini Z-Triton chạy thử vào mùa đông

Khi trên cạn, Zeltini Z-Triton sẽ là một chiếc xe đạp kéo độc đáo, còn khi xuống nước, nó sẽ hoạt động như một chiếc xuồng máy. (đọc thêm)