Xem cảnh sát trẻ biểu diễn “kungfu” 1 người hạ 6 đối tượng

Hung khí, gậy gộc mà đối phương đập vào người chỉ là “muỗi đốt inox”. Sự công phu, vất vả luyện tập đã làm nên một cơ thể sắt như vậy.
Mới nhất