Xem cảnh sát Campuchia trừng phạt các quái xế thích độ pô, nẹt pô

Bắt các quái xế nghe chính những âm thanh chói tai phát ra từ ống pô xe của họ có lẽ là giải pháp hiệu quả nhất để họ hiểu được sự khó chịu mà mình gây ra cho người khác.